หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ขีดชื่อ สิ้นสภาพนิติบุคคล
  ขีดชื่อ สิ้นสภาพนิติบุคคล?
  ศิริพร ปิตุรักษ์พงษา*
   
             การที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจะประกอบการใดๆ ในทางธุรกิจ หรือในทางกฎหมายใดๆ ก็ตาม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ ต้องมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น แต่ถ้าหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นๆ มีเหตุต้องสิ้นสภาพนิติบุคคล การใดๆ ที่ได้กระทำลงไปในช่วงเวลาที่สิ้นสภาพนิติบุคคลนั้นจะมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาในเหตุของการสิ้นสภาพนิติบุคคล และสิ่งที่ต้องดำเนินการในฐานะผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ
             การสิ้นสภาพของนิติบุคคลเกิดได้ใน 2 กรณี
             1. การสิ้นสภาพนิติบุคคลโดยการแจ้งเลิกโดยนิติบุคคลนั้น
             2. การสิ้นสภาพนิติบุคคลโดยการถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน
             ซึ่งในกรณีนี้ เราจะพูดถึงการสิ้นสภาพนิติบุคคลโดยการถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียนเท่านั้น
  การสิ้นสภาพนิติบุคคลโดยการถูกนายทะเบียนขีดชื่อออกจากทะเบียน[1] พิจารณาได้ดังนี้
             กรณีที่ 1 ห้างหรือบริษัทมิได้ทำการค้าหรือประกอบกิจการ


  *นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ กองอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร
  [1] สรุปและรวบรวมมาจากศาสตราจารย์โสภณ รัตนากร คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วน บริษัท  (พิมพ์ครั้งที่ 12) พ.ศ. 2553 หน้า 553-557

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.