หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล

  2_321 

     ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมีลักษณะเป็นการบังคับเรียกเก็บโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่แน่นอนและบ่งชี้ว่าใครมีหน้าที่ต้องเสียภาษีและเสียภาษีประเภทใด มีจำนวนเท่าใด จะต้องชำระภาษีที่ไหนและเมื่อใด ซึ่งหากไม่ได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ถูกต้อง มีจำนวนภาษีขาดไปหรือไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย หรือไม่เสียภาษีภายในกำหนดเวลา ก็จะถูกบังคับให้เสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งต้องรับโทษเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่ง หรืออาจต้องรับโทษทางอาญาอีกส่วนหนึ่ง ถ้าถูกบังคับให้เสียภาษีแล้วไม่ยอมเสียหรือยังเสียไม่ถูกต้องครบถ้วน กฎหมายให้ถือเป็นภาษีอากรค้าง ก็อาจถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระภาษีโดยไม่ต้องฟ้องร้องต่อศาล ให้ส่งบังคับก็ได้ สำหรับโทษทางอาญานั้น มีทั้งปรับสถานเดียว ทั้งปรับและจำคุกด้วยก็ได้ มาตรการดังกล่าวนี้ เป็นวิธีการบังคับให้การจัดเก็บภาษีอากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        บทความนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงเรื่องการบังคับให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรปฏิบัติตามกฎหมาย ในส่วนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งเป็นการบังคับทางแพ่งกรณีหนึ่งเท่านั้น2 โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้
        1. เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม : ความหมายและเงื่อนไขตามประมวลรัษฎากร
       
  2. ข้อพิจารณาที่สำคัญเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
        3. การงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
        4. แนวคำวินิจฉัยที่น่าสนใจ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนมีนาคม 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.