หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร
  ฎีกาภาษี
  “การเครดิตภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกําไร”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
  พิจิต ตราชูธรรม
   
  คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 13935/2555                  นางยุภา                                               โจทก์
                                                            กรมสรรพากร                                        จําเลย
  คําวินิจฉัยย่อ
            ประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติถึงความหมายของคําว่า เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกําไรไว้โดยเฉพาะ การพิจารณาว่าเงินได้พึงประเมินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจากห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกําไรหรือไม่ จึงต้องพิเคราะห์จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1084 ที่แสดงให้เห็นว่า เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกําไรของห้างหุ้นส่วนนั้นจะต้องเป็นส่วนแบ่งกําไรที่ห้างหุ้นส่วนจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนตามส่วนแห่งการลงทุนขณะที่ยังประกอบกิจการ

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.