หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ตามติดข่าว เล่ากระแสโลก : Singapore?s Digital Economy to Smart Nation
  Singapore’s Digital Economy to Smart Nation
  พุทธิพร วิชัยดิษฐ
   
             นับตั้งแต่สิงคโปร์แยกตัวจากมาเลเซียและประกาศเป็นเอกราชในปี ค.ศ. 1965 (ครบรอบ 52 ปี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560) ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ต้องนำเข้าน้ำดื่มจากต่างประเทศ รวมทั้งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติโดยประชาชนกว่าร้อยละ 60 เป็นผู้อพยพจากดินแดนอื่นทั้งชาวจีน มาเลย์ อินเดีย และชาติตะวันตก แต่ด้วยวิสัยทัศน์ของนายลีกวนยู (Lee Kuan Yew) นายกรัฐมนตรีคนแรกผู้เปรียบเสมือนบิดาของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก โดยนโยบายสำคัญคือการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการออกแบบหลักสูตรการศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาสายอาชีพ เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ จนกระทั่งปัจจุบัน สิงคโปร์มีรายได้ต่อหัวสูงถึง 70,828 ดอลล่าร์สหรัฐ[1]
             หลักสำคัญในการวางกลยุทธ์พัฒนาประเทศของสิงคโปร์ คือ การวิจัย นวัตกรรม และผู้นำองค์กร เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนภาคเอกชนในด้านวิจัยและนวัตกรรมเติบโตมากขึ้นตลอด 25 ปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่ปี 2011-2015 สิงคโปร์ได้จัดทำแผน Research, Innovation and Enterprise (RIE) 2015 Plan และขยายต่อเนื่องจนถึงปี 2020 จากตารางด้านล่างจะเห็นว่า สิงคโปร์เน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนับแต่แผนพัฒนาปี 1995 และขยายแนวทางการพัฒนาเพิ่มด้านวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งมีแผน Intelligent Nation 2015 จึงเน้นหลักใน 3 ด้าน คือ การวิจัย นวัตกรรม และผู้นำองค์กร เพื่อการก้าวเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและนำไปสู่ Smart Nation นั่นเอง


  [1] www.singstat.gov.sg

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.