หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  กำหนดเวลากับการถูกประเมิน VAT
  กำหนดเวลากับการถูกประเมิน VAT
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีเพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนจัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี แต่หากผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติแล้ว เจ้าพนักงานประเมินก็สามารถตรวจสอบภาษีอากรเพื่อที่จะประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม[1] และอำนาจอื่นๆ ที่จะปฏิบัติเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปโดยถูกต้องเป็นธรรมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี โดยเจ้าพนักงานจะมีกำหนดเวลาในการประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากร แยกพิจารณาเนื้อหาตามแต่ละกรณี ดังนี้
  1. หลักกฎหมายเรื่อง กำหนดเวลาตามมาตรา 88/6 แห่งประมวลรัษฎากร


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3419/2549 วินิจฉัยสรุปความได้ว่า มาตรา 88 (2) และ 88/6 บัญญัติให้เจ้าพนักงานฯ มีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่เจ้าพนักงานฯ มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีโดยแสดงจำนวนภาษีที่ต้องเสียต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.