หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  มัลดีฟส์ออกกฎหมาย Thin Capitalization
             สรรพากรมัลดีฟส์ (Maldives Inland Revenue Authority: MIRA) แจ้งว่า ขณะนี้ ได้มีการออกกฎหมาย Thin Capitalization ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดการจัดตั้งโครงการเงินทุนของกิจการจากหนี้สินเพื่อจำกัดการนำดอกเบี้ยมาหักลดหย่อน ซึ่งกฎหมาย Thin Capitalization กำหนดให้ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดหรือดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่รับอนุมัติจากสรรพากรมัลดีฟส์ บุคคลจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้จะต้อง
             - ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อคำนวณดอกเบี้ยรวมทั้งหมดหรือดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่รับอนุมัติจากสรรพากรมัลดีฟส์
            - ไม่เกินจำนวนดอกเบี้ยรวมทั้งหมด ที่ได้จ่ายจริงหรือดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่รับอนุมัติจากสรรพากรมัลดีฟส์
             อย่างไรก็ดี สรรพากรมัลดีฟส์อธิบายเพิ่มเติมว่า ดอกเบี้ยจ่ายที่เกินกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ จะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ และภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คำว่า "ดอกเบี้ย" หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการชำระหนี้ทุกประเภท เงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องทางการเงิน และรวมถึงค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการและการรับประกัน โดยกฎหมายฉบับดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีภาษี 2561 เป็นต้นไป แต่กฎหมายดังกล่าวจะไม่รวมถึงการประกันชีวิต การสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย และการเช่าที่อยู่เพื่อประกอบธุรกิจของนิติบุคคล
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.