หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กันยายน - 2561 
  อา
  พฤ
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  หน้าที่และสิทธิของ (พ่อ) ขวัญตา (17)

  3_1_51_470 

       กราบสวัสดีปีใหม่คุณๆ ผู้อ่านค่ะ หนูแก้วตานะคะ.. ระหว่างที่รอให้ขวัญตาอารมณ์ดีนี้ พ่อขอให้หนูเป็นตัวแทนขวัญตามาคุยกับคุณๆ ก่อน แต่คงคุยไม่สนุกนักนะคะ เพราะหนึ่งหนูไม่ใช่ขวัญตา และสองขณะนี้พวกเราคนไทยทั้งประเทศกำลังเศร้าโศกใจเหลือประมาณเพราะหลังจากผ่านวันปีใหม่มาได้เพียง 1 วัน ในวันที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 02.54 น. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็ทรงสิ้นพระชนม์ หนูและพวกเราคนไทยทุกคนขอกราบถวายความอาลัยและร่วมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัย

       ปกติพวกเราคนไทยก็ดูข่าวพระราชสำนักกันทุกคืน (ผลจากโพลสถาบันแห่งหนึ่งบอกว่าข่าวพระราชสำนักเป็นข่าวยอดนิยมอันดับ 1 ของคนไทยที่ตั้งตารอดูทุกคืน) ข่าวในพระองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก็มีปรากฏ อยู่บ่อยๆ แต่หลังจากท่านสิ้นแล้วหนูได้ดูข่าวของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ซึ่งเป็นข่าวเฉพาะของพระองค์ท่าน หนูจึงได้เห็นถึงพระปรีชาสามารถหลากหลาย รวมถึงน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาของท่าน โดยเฉพาะข่าวที่ว่าท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของโครงการโอลิมปิกเคมี (จำชื่อที่ถูกต้องไม่ได้ค่ะ) ที่เด็กไทยไปชนะเลิศได้เหรียญมาเยอะแยะ

       เฮ้อ! หนูว่าช่วงเวลานี้พวกเราคนไทยคงไม่มีกระจิตกระใจที่จะหาวิธีการรื่นเริงอะไรหรอก นะคะ หนูเองก็เศร้าใจมากจนคิดอะไรไม่ออก ที่พ่อบอกว่าให้คุยกับคุณๆ แทนขวัญตาไปก่อน ตอนแรกหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรดี

       พอดีกับช่วงนี้ (วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี) เป็นช่วงระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี หนูอ่านข่าวชิ้นหนึ่ง เป็นการสำรวจอาชีพท็อปฮิตของนิสิต นักศึกษา ซึ่งอันดับ 1 คือ การบัญชี อาชีพในฝันของหนู (โตขึ้นหนูจะเป็นนักบัญชีค่ะ จำได้ไหมคะ) ได้คะแนน 19.71% ของความต้องการของผู้ประกอบการหรือความต้องการของตลาดแรงงาน อันดับ 2 คือ แพทยศาสตร์ (อาชีพที่ไม่เคยมีใครตกงานเลยค่ะ) 18.75%

       ทำให้คิดได้ว่า ต้องรีบเตือนคุณๆ ที่มีเงินได้และมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งเพิ่ง เริ่มมีเงินได้ในปีภาษีนี้ และหรือยังไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการเลย ดังนี้นะคะ

       1. จำนวนเงินได้พึงประเมินหรือเกณฑ์เงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ
  ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่

           (1) กรณีไม่มีสามีหรือภริยา และมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 30,000 บาท

         (2) กรณีไม่มีสามีหรือภริยา และมี เงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ประเภทเดียวเกิน 50,000 บาท

          (3) กรณีมีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว เกิน 60,000 บาท

         (4) กรณีมีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเฉพาะเงินได้ พึงประเมินประเภทที่ 1 ประเภทเดียวเกิน 100,000 บาท

         (5) กรณีกองมรดกที่ยังมิได้แบ่ง มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 30,000 บาท

         (6) กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล มีเงินได้พึงประเมินใน
  ปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกิน 30,000 บาท

       2. ผู้มีหน้าที่ (รับผิดชอบ) ในการยื่นแบบแสดงรายการ ตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 57 ทวิ และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่

         (1) ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะ ต้องเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการเอง
  หรือจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้ผู้อื่นยื่นแทนก็ได้

        (2) ผู้มีเงินได้ที่เป็นผู้เยาว์ ให้เป็นหน้าที่ของผู้แทนโดยชอบธรรมยื่นในนามของผู้มีเงินได้

       (3) ผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้เป็นหน้าที่ของผู้อนุบาลหรือ ผู้พิทักษ์ยื่นในนามผู้มีเงินได้

       (4) ผู้มีเงินได้ที่อยู่ต่างประเทศ ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการอันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินนั้นยื่นในนามของผู้มีเงินได้

      (5) ผู้มีเงินได้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีก่อนที่จะได้ยื่นแบบแสดงรายการ ให้ เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือ ผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณี เป็น
  ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ โดยรวมเงินได้พึงประเมินของผู้ตายและของกองมรดกที่ได้รับตลอดปีภาษีที่ผู้นั้นถึงแก่ความตาย เป็นยอด เงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นในนามของผู้ตาย

        (7) ผู้มีเงินได้ที่เป็นกองมรดก ให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดก หรือทายาท หรือ
  ผู้ครอบครองทรัพย์มรดก เป็นผู้ยื่นในนามของ กองมรดก

       (8) ผู้มีเงินได้ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เป็นหน้าที่ ของผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น ยื่นรายการในนามของห้างหุ้นส่วนหรือคณะบุคคลนั้น

       (9) กรณีสามีและภริยาอยู่ร่วมกันตลอดปีภาษีและต่างมีเงินได้ ให้ถือเงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและให้สามีมีหน้าที่ และรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี อย่างไรก็ดีภริยามีสิทธิที่จะเลือกนำเฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 ของตนไปแยกยื่นรายการคำนวณภาษีต่างหากจากสามีก็ได้

       3. แบบแสดงรายการและกำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการ

          (1) ภ.ง.ด.90 สำหรับเงินได้พึงประเมินทุกประเภท ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีถัดไป

         (2) ภ.ง.ด.91 เฉพาะเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 มาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ภายในเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีถัดไป

       4. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการ

          • ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

         • สำหรับกรุงเทพมหานคร อาจยื่นแบบทางไปรษณีย์ส่งไปยังกองคลังกรมสรรพากรได้ โดยถือเอาวันลงทะเบียนเป็นวันรับแบบและชำระภาษี

        • นอกจากนี้อาจยื่นชำระภาษี ณ ธนาคารพาณิชย์ไทยและสาขาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด แต่ต้องเป็นกรณียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีภายในกำหนดเวลา มีภาษีที่ต้องชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการด้วย (ยกเว้นธนาคารกรุงไทย ไม่ต้องมีภาษี ที่จะต้องชำระก็ได้) โดยจะต้องเป็นแบบแสดงรายการที่แสดงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสีย ภาษี ตามที่กรมสรรพากรจัดทำและส่งให้

        • อนึ่ง ผู้สนใจในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  ก็สามารถยื่นข้อมูลผ่านเว็บไซต์
  5. การชำระภาษี อาจเลือกชำระได้ดังนี้

        (1) เงินสด

        (2) ธนาณัติ

       (3) เช็ค

       6. การผ่อนชำระภาษี ตามมาตรา 64 แห่งประมวลรัษฎากร

         ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ผู้เสียภาษีมีสิทธิของผ่อนชำระภาษี ได้เป็น 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน โดยใช้แบบ บ.ช.35 จำนวน 1 ชุด 3 แผ่น ข้อความเหมือนกันดังนี้

        • งวดที่ 1 ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม

        • งวดที่ 2 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 1

        • งวดที่ 3 ชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ต้องชำระงวดที่ 2

         ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้เสียภาษีหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวด และต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือ

         สำหรับการยื่นแบบเกินกำหนดเวลา จะขอผ่อนชำระภาษีตามวิธีนี้ไม่ได้

       ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณๆ ที่อาจจะเป็นตัวเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้เพื่อประเทศชาติที่รักยิ่งของเรา ฉบับนี้ต้องลาตรงนี้ล่ะค่ะ จะขออนุญาตไปทำธุระส่วนตัวสักหน่อย (ที่ไม่ใช่ยื่นแบบฯ แน่)

  สวัสดีค่ะ...

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.