หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี

  7_390 

      คณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงกฎหมายภาษี

      คณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรป ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกได้แก่ สาธารณรัฐเช็กและอิตาลีทำการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎข้อบังคับสำหรับการจัดเก็บภาษีกองทุนเงินบำนาญต่างประเทศให้มีความเท่าเทียมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบันทั้งสองประเทศจัดเก็บเงินได้ประเภทเงินปันผลที่จ่ายให้กับกองทุนเงินบำนาญต่างประเทศสูงกว่ากองทุนเงินบำนาญภายในประเทศ กล่าวคือ อิตาลีจัดเก็บภาษีเงินได้ประเภทเงินปันผลในอัตราร้อยละ 11 สำหรับเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็น กองทุนเงินบำนาญในอิตาลี และในกรณีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นกองทุนเงินบำนาญในต่างประเทศ อิตาลีจะจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ในขณะที่สาธารณรัฐเช็กจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 สำหรับเงินได้ประเภทเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นกองทุนเงินบำนาญทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนภายในประเทศสามารถนำภาษีที่ถูกหักไว้มาเป็นเครดิตหรือขอคืนภาษีได้

      คณะกรรมการฯ ได้เรียกร้องให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายภายในของทั้งสองประเทศเป็นครั้งที่สองแล้ว ซึ่งถ้าทั้งสองประเทศไม่แจ้งผลความคืบหน้ามายังสหภาพยุโรปภายในระยะเวลา 2 เดือน คณะกรรมการฯ จะดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรป อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ยังได้เรียกร้องให้ สาธารณรัฐเช็กชี้แจงกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยที่กองทุนเงินบำนาญได้รับหรือดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในฐานรายได้ แต่สำหรับดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับกองทุนเงินบำนาญในประเทศสมาชิกอื่นๆ ในสหภาพยุโรปจะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

       ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เชื่อว่าการจัดเก็บภาษีกองทุนเงินบำนาญต่างประเทศในอัตราที่สูง นั้น จะมีผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น การจำกัดงบประมาณในการลงทุน ความเป็นอิสระในการจัดตั้งสถานประกอบการในประเทศที่จะลงทุน

       คณะกรรมการฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เดนมาร์ก เป็นประเทศหนึ่งที่ควรปรับเปลี่ยนมาตรการภาษีซึ่งมีผลกระทบจากการลงทุนของ กองทุน เนื่องจากเดนมาร์กจัดเก็บภาษีเงินได้ในอัตราพิเศษสำหรับการลงทุนของกองทุนที่ มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่เป็นเงื่อนไขที่ยากมากหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงเรียกร้องให้เดนมาร์กพิจารณาปรับปรุงกฎหมายภายในเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของบทบัญญัติแห่งสหภาพยุโรป

       การลงโทษขั้นรุนแรงกรณีการตั้งราคาโอนในรัสเซีย

      นายกรัฐมนตรีแห่งรัสเซีย (Mr.Vladimir Putin) ได้พูดเป็นนัยๆ ว่าจะดำเนินการลงโทษ ขั้นรุนแรงสำหรับธุรกิจที่มีการตั้งราคาโอนหลังจากที่มีการฟ้องร้องบริษัทอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทต่างประเทศและมีเจตนาใช้กฎหมายไปในทางที่ผิด

      สำนักข่าวแห่งรัสเซียรายงานว่า ปูตินเคยฟ้องบริษัท Mechel (ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับถ่านหินและเหล็ก) ซึ่งมีกำไรจากการประกอบกิจการเกินควรและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีโดยอาศัยความสัมพันธ์กับบริษัทต่างประเทศเพื่อขายถ่านหินในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด จากนั้นบริษัทต่างประเทศจะนำถ่านหิน ดังกล่าวขาย กลับมายังรัสเซียในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด

     รายงานหลังจากที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในที่ประชุม ปูตินไม่ได้พาดพิงถึงบริษัท Mechel แต่เขาอ้างถึงวิธีการของบริษัทฯ กล่าวคือ ขายถ่านหินในราคาที่ 47 เหรียญสหรัฐต่อตันไปยังบริษัทในสวิสเซอร์แลนด์ จากนั้นบริษัทในสวิสเซอร์แลนด์ ขายถ่านหินกลับมา ยังรัสเซียในราคา 323 เหรียญสหรัฐต่อตัน

      นายกรัฐมนตรีปูติน แสดงความคิดเห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นการลดภาระภาษีของบริษัทภายในประเทศ ทำให้บริษัทไม่ต้องเสียภาษีจากการทำธุรกรรมในตลาดภายในประเทศในระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ลักษณะการทำธุรกรรมเป็นการจัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มราคาสินค้า ซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อว่า ธุรกรรมที่มีวิธีการปฏิบัติดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับสินค้าประเภทอาหารและเขาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนกฎหมายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการตั้งราคาโอนโดยจะพยายามดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้

      ศาลต้องการหลักฐานกรณีการหลบเลี่ยงภาษีของเทสโก้

     ศาลสูงแห่งสหราชอาณาจักรตัดสินให้เจ้าของหนังสือพิมพ์แห่งหนึ่ง นำหลักฐานมาแสดงเพื่อพิสูจน์ว่าห้างสรรพสินค้าเทสโก้จัดตั้งบริษัทและเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ในต่างประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษีในสหราชอาณาจักร เนื่องจากหนังสือพิมพ์กล่าวหาว่าห้างสรรพสินค้าเทสโก้จัดตั้งห้างหุ้นส่วนและมีหุ้นส่วนในสวิสเซอร์แลนด์และลักแซมเบิร์กโดยจัดทำเป็นสองมาตรการภาษีเพื่อลดภาระในการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปีซึ่งคาดว่าจะสามารถลดภาระภาษีได้สูงถึง 30 ล้านปอนด์ต่อปี

     ทั้งนี้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ดังกล่าวได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและนำเสนอข่าวกรณี เทสโก้เห็นชอบให้มีการจำหน่ายสังหาริมทรัพย์และจัดทำการเช่าซื้อย้อนหลังเพื่อหลบเลี่ยงการเสียภาษีประจำปีคิดเป็นจำนวนเงินมากถึง 1 ล้านปอนด์ ซึ่งเทสโก้ยอมรับในการกระทำนั้นแต่บริษัทได้ยกเลิกการกระทำดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งภายหลังหนังสือพิมพ์ได้ทำการขอโทษในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังเสนอเงินเพื่อชดใช้ ค่าเสียหายให้กับเทสโก้ แต่ยังไม่มีการตอบรับจากเทสโก้แต่อย่างใด

     ในครั้งนี้ศาลได้ตัดสินให้เทสโก้พิจารณา ว่าจะรับข้อเสนอจากหนังสือพิมพ์หรือไม่ภายในวันที่ 15 กันยายน และปฏิเสธการพิสูจน์หลักฐานระหว่างเทสโก้กับหนังสือพิมพ์ รวมทั้งการตัดสินครั้งสุดท้ายศาล ไม่อนุญาตให้เทสโก้อุทธรณ์ อีกด้วย

     จีนคืนเงินภาษีจากการทอผ้าเพิ่มขึ้น

  รายงานจากสาธารณรัฐประขาชนจีน พบว่า รัฐบาลคืนเงินภาษีให้กับอุตสาหกรรมการทอผ้าเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากรัฐบาลออกมาตรการจูงใจเพื่อการส่งออกผ้าไปต่างประเทศโดยในขณะนี้รัฐบาลได้คืนเงินภาษีไป แล้วมากว่าร้อยละ 13

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการบริหารจัดเก็บภาษีแห่งชาติแจ้งว่า รัฐบาลกำลังวิตกกังวลในกรณีที่เงินหยวนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเช่นกันและเป็นผลต่อเนื่องสำหรับการขายสินค้ากับต่างประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงมีกฎหมายเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาต่อมา

      นักวิจัยแห่งสถาบันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ (Ms. Mei Xinyu) ให้ข้อคิดเห็นต่อสำนักข่าวว่า การคืน เงินภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นหมายถึงการช่วยเหลือผู้ส่งออกและการจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องเป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงานอีกทางหนึ่งด้วย แต่เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมการทอผ้าภายในประเทศจีนตอบรับมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดีและคาดว่าจะช่วยขจัดปัญหาการส่งออกและ การจ้างงานให้หมดไปได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบเงินภาษีที่อุตสาหกรรมการทอผ้าได้รับคืนนั้น ยังคง มีอัตราส่วนน้อยกว่าเงินภาษีที่ถูกตัดออกไปใน ปีที่ผ่านมา

  (โปรดติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือน สิงหาคม 2551)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.