หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
  สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอก
  กัมปนาท บุญรอด*
   
   
             โดยหลักทั่วไปของสัญญา สัญญาย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น สัญญาย่อมไม่ก่อให้เกิดความผูกพันแก่บุคคลภายนอก หลักที่ว่าสัญญาย่อมมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น (Privity of Contract)
  มีข้อยกเว้นตามเจตนาของคู่สัญญาหรือโดยบทบัญญัติของกฎหมายในบางกรณี[1] เช่น สัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 ถึงมาตรา 376 สัญญาเช่าช่วงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 สัญญารับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 618 เป็นต้น สัญญาดังกล่าวจะมีลักษณะอย่างไร และเกี่ยวข้องกับประมวลรัษฎากรอย่างไรบ้าง ผู้เขียนมีกรอบการนำเสนอดังนี้
             1. สาระสำคัญตามกฎหมายแพ่ง
             2. การนำไปปรับใช้กับประมวลรัษฎากร
             พิจารณาเนื้อหาตามลำดับได้ดังนี้


  * นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญา พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 64-65

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.