หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร? จึงจะได้รับยกเว้นภาษ๊มูลค่าเพิ่ม
  ฎีกาภาษี
   “การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร? จึงจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม”
                                                                  ศ.ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม
                                                                                           ผศ.ดุลยลักษณ์  ตราชูธรรม
                                                                    พิจิต   ตราชูธรรม
   
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5255/2560                  บริษัทจัดหางาน ส. จำกัด                       โจทก์             กรมสรรพากรกับพวก                            จำเลย
  คำวินิจฉัยย่อ
             จะเป็นการจ้างแรงงานต่อเมื่อนายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างโดยตรง โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดมีรายได้จากสัญญาให้บริการสนับสนุนหรืออำนวยความสะดวกแก่การทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน โดยการเป็นคนกลางระหว่างผู้ว่าจ้างกับคนงาน คอยติดต่อประสานงาน เช่น การตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเวลาทำงาน การทำงาน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา สิทธิแรงงานตามกฎหมาย เป็นตัวแทนแรงงานเพื่อรับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างเหมาจ่ายให้กับแรงงาน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท้องที่ ดูแลผลประโยชน์ของแรงงานและผู้ว่าจ้าง โจทก์มิได้เป็นลูกจ้างที่ใช้แรงงานทำงานให้ผู้ว่าจ้างและมิได้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าจ้าง การให้บริการของโจทย์จึงมิใช่การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานที่จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81(1) (ฐ).

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.