หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  DIGITAL RD 2020
  DIGITAL RD 2020
   
  กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทภารกิจสำคัญในการจัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ ให้บริการประชาชน สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจ สังคม และ   การแข่งขันของประเทศ ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ของรายได้รัฐบาลมาจากการจัดเก็บของกรมสรรพากร แต่ท่ามกลาง  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของธุรกิจ e-Commerce          การเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดเก็บภาษี ด้วยเหตุนี้กรมสรรพากรจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว และวางแผนยุทธศาสตร์อย่างรอบคอบ เพื่อตอบสนองต่อบทบาทและสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.