หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  ปากีสถานขยายเวลาการนิรโทษกรรมทางภาษี
            รัฐบาลปากีสถานได้เห็นชอบให้ขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อให้นิรโทษกรรมทางภาษีสำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ซึ่งจากเดิมที่ได้กำหนดสิ้นสุดการนิรโทษกรรมทางภาษีในเดือนมิถุนายน 2561
            โครงการนิรโทษกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เสียภาษีในประเทศปฏิบัติให้ถูกต้องโดยเฉพาะเงินได้     ที่แจ้งไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้สำแดง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวชำระภาษีเงินได้โดยการคำนวณแบบเหมาจ่าย (Lump-sum payment) ในอัตราร้อยละ 5 สำหรับเงินได้ที่ไม่ได้สำแดง และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่มีเอกสารประกอบรวมถึงเงินสดและหุ้นที่ครอบครองที่อยู่ในต่างประเทศ โดยผู้เสียภาษีสามารถนำเงินสดและหุ้นที่อยู่ต่างประเทศโอนกลับเข้ามายังปากีสถานได้โดยจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 หรือหากยังไม่นำกลับเข้ามาในปากีสถานก็สามารถสำแดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5
            อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าวยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้เสียภาษีมากนัก แม้ว่าโครงการนี้รัฐบาลได้แนะนำมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่ได้รับการรับรองหรือยืนยันจากศาลสูงสุดว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ขณะนี้ศาลสูงสุดได้พิจารณาเห็นชอบเพื่อรับรองโครงการดังกล่าวแล้ว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เสียภาษีมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษีพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.