หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติโดยวิสาหกิจต่างชาติ
             สวัสดีครับ คุณผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้ผู้เขียนขออนุญาตนำแนวทางการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการให้บริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ ซึ่งหลายประเทศยังคงมีความท้าทายและอยู่ระหว่างการปฏิรูประบบการบริหารจัดเก็บภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
             เราจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำเนินชีวิตเพื่อการจัดหา/จัดซื้อสิ่งของหรือสำหรับการประกอบธุรกิจ หรือเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในแต่ละบริบทที่อาจแตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ipod/ipad หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เป็นต้น ในขณะที่การให้บริการดังกล่าวอาจเป็นการดำเนินการโดยนิติบุคคลไทยและ/หรือนิติบุคคลต่างชาติ ที่เป็นการดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) หรือไม่ผ่านแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ อย่างไรก็ดี ประเด็นท้าทายคือ หน่วยจัดเก็บภาษีสามารถบริหารจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการใช้หรือให้บริการผ่านเครือข่ายดังกล่าวได้อย่างไร หากผู้ให้บริการเป็นนิติบุคคลหรือวิสาหกิจต่างชาติ โดยเฉพาะหากนิติบุคคลหรือวิสาหกิจต่างชาติที่ให้บริการเหล่านั้นมิได้ประกอบธุรกิจผ่านทางสถานประกอบการประจำที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีการใช้บริการ และไม่มีผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทนในประเทศนั้นๆ อีกด้วย ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการให้บริการได้โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ต่างๆ อย่างไรก็ดี จากข้อมูลดังกล่าว เราจะเห็นตัวอย่างของรัฐบาลหลายๆ ประเทศได้ศึกษาข้อเท็จจริงและออกมาตรการภาษีทางอ้อมหรือมาตรการภาษีแนวใหม่ระยะสั้นเพื่อนำมาตรการภาษีมาใช้บังคับกับกิจกรรมดิจิทัลสำหรับผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคลหรือวิสาหกิจต่างชาติ
             ผู้เขียนขอนำกรณีของกระทรวงการคลังแห่งไทเปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.