หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  อย่างไรจึงจะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์และข้อพิจารณาทางภาษีอากร

  1_353_01 

  ารเช่าทรัพย์คือธุรกรรมที่ผู้เช่า ทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใดจากผู้ให้เช่า ก็เพื่อที่ ผู้เช่าได้ใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน อาคาร บ้าน รถยนต์ หรือทรัพย์สินใดๆ สัญญาเช่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งจะมีบุคคลสองฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องคือฝ่ายผู้ให้เช่าและฝ่าย ผู้เช่า การที่บุคคลทั้งสองฝ่ายดังกล่าวมาตกลงทำสัญญาเช่าทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่ง ย่อมมีเงินได้หรือรายได้เกิดขึ้นจากการให้เช่าหรือถือว่ามีเงินได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งก็จะต้องมีภาระภาษีตามมาอย่างแน่นอน ในการพิจารณาประเด็นภาษีอากรให้ถูกต้องได้นั้น ในเบื้องต้นผู้ที่เกี่ยวข้องจำต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนว่าอย่างไร จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ เนื่องจากบางสัญญาใช้ชื่อว่าสัญญาเช่าทรัพย์ แต่เนื้อหาของสัญญาอาจไม่ใช่สัญญาเช่าก็เป็นได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเสียภาษีที่แตกต่างกันไป โดยในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนั้น ผู้เขียนได้กำหนดกรอบการนำเสนอ ดังนี้

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกรกฎาคม 2553)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.