หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ความท้าทายของการจัดเก็บภาษีท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ (3)

   3_438_03

  ในบทความความท้าทายของการจัดเก็บภาษีท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ตอนที่ 2 ผู้เขียนได้นำเสนอถึงกลยุทธ์ในการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ กลยุทธ์แรกได้แก่ การขยายความช่วยเหลือและให้บริการแก่ผู้เสียภาษี สำหรับในบทความตอนนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงกลยุทธ์ที่ 2 ในการสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ นั่นคือ การให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีความเสี่ยงที่สูงในการเกิดความไม่สมัครใจในการเสียภาษี

  กลยุทธ์ที่ 2 : การให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่มีความเสี่ยงที่สูง ในการเกิดความไม่สมัครใจในการเสียภาษ

  การสร้างความสมัครใจในการเสียภาษีในช่วงภาวะวิกฤตจำเป็นต้องมีการปรับระบบการบังคับใช้กฎหมายโดยเน้นไปที่ปัญหาด้านความ ไม่สมัครใจในการเสียภาษีใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งการคุมระดับความไม่สมัครใจในการเสียภาษีในช่วงวิกฤตต้องเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายใน 6 ด้าน ซึ่งแต่ละประเทศก็จะให้ความสำคัญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป ดังนี้

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกันยายน 2553)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.