หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
   1_415

  กรมสรรพากรยืนยันนโยบายเคียงข้างผู้ประกอบการ เร่งพัฒนาระบบไอที พร้อมร่วมมือภาคเอกชน จัดทำคู่มือสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การเสียภาษีที่ถูกต้อง เพื่อช่วยลดภาระด้านเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
  สรรพากรสาส์น : ขอเรียนถามท่านถึงประเด็นความผิดเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ที่พบมากที่สุด และสาเหตุที่ผู้ประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้อง

  รองอธิบดี : กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกเรียก เบี้ยปรับและเงินเพิ่มในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงอากรแสตมป์ สามารถสรุปในภาพรวมได้คือ

  หนึ่ง ความผิดเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีของเบี้ยปรับอาจเกิดจากผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน ส่วนเงินเพิ่มเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ส่วนประเด็นความผิดที่พบได้ทั่วๆ ไปก็คือแสดงรายได้เพื่อเสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วน หรือมีการคำนวณรายได้และรายจ่ายไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  สอง ความผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเหตุอาจมาจากผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้น หรือไม่จดทะเบียนเนื่องจาก ไม่ทราบว่าตนเองมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ยังอาจมีกรณีการ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือน มีนาคม 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.