หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้ให้ทันกฎหมายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

  2_446_02 

        ในยุคเศรษฐกิจที่มีน้ำมันราคาแพง และ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินกว่า 100 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
  ต่อบาร์เรลเนื่องจากอุปสงค์ต่อน้ำมันมีปริมาณสูง นอกจากราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เงินเฟ้อก็ สูงขึ้นแล้ว ยังคาดว่าดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นอีกด้วย ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในการดำรง ชีวิต ทำให้ผู้มีรายได้เงินเดือนประจำก็ต้องเป็น ผู้จัดการใหญ่ บริหารจัดการกับรายได้ที่ได้รับมาแต่ละเดือนอย่างรอบคอบ แบ่งไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเก็บออมไว้ในยามจำเป็นในวันข้างหน้าเพื่อความมั่นคง เพราะหากไม่ระมัดระวังการใช้เงิน อาจจะเป็นหนี้ได้ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงการโฆษณาขายประกันชีวิต ในสื่อทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวม ไปถึงบนโลกออนไลน์ มีการโปรโมทเรียกหาลูกค้ากันหลายรูปแบบ อันที่จริงการประกันชีวิต นอกจากจะเป็นการสร้างนิสัยการออมทรัพย์หรือเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้ว นับเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมที่ให้ผลตอบแทนดี และผลิตภัณฑ์บางตัวยังนำมาลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
          ท่านผู้อ่านคงไม่ปฏิเสธนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ใดที่มีสิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทำให้ดูดี๊ดี น่าสนใจ จึงขอแนะนำบทความของผู้เขียนในสรรพากร-สาส์นฉบับนี้ ซึ่งผู้เขียนขอทำหน้าที่เป็นผู้นำทาง ค้นหา รวบรวมแทนท่านผู้อ่านที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ หรือต้องการทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามกฎหมายเพื่อจะนำไปปฏิบัติก็ตาม โดยขอ นำเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิตแบบบำนาญในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นหัวข้อศึกษา โดยขอเริ่มจากประมวลรัษฎากรซึ่งเป็นการเริ่มต้นให้ท่านผู้อ่านเข้าใจหลักกฎหมาย ที่มีอยู่ ผู้เขียนจัดเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ก่อนที่จะ ไปต่อถึงกฎเกณฑ์วิธีการต่างๆ ความเป็นมาของการร่างกฎหมาย (กฎกระทรวง) โดยเฉพาะ กฎกระทรวงฉบับใหม่ คือ กฎกระทรวง (ฉบับที่ 279) พ.ศ. 2554 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ และสำหรับท่านที่ชอบค้นหาข้อมูลในคอมพิวเตอร์ผ่าน Internet ผู้เขียนขอบอกขั้นตอนง่ายๆ ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมโดย search ทางเว็บไซต์กรมสรรพากร ซึ่งเป็นบริการรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านภาษีโดยค้นหากฎหมาย แนววินิจฉัยกรมสรรพากรที่มีอยู่ เพื่อดูเป็นแนวทางเทียบเคียงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้มีความเข้าใจดีขึ้น ระมัดระวังขึ้น เพราะเห็นตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วตามแนววินิจฉัย และท่านยังอาจนำไปปรับใช้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างลักษณะกรมธรรม์แบบบำนาญที่ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้ที่ผู้มีเงินได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไว้ด้วย เพื่อให้พอเห็นเค้าหน้าตาของกรมธรรม์แบบบำนาญ ถ้าตรงใจท่านให้ติดตามจากบทความนี้ได้ค่ะ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรประจำเดือนเมษายน 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.