หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ธุรกิจเงินสดกับการหลบเลี่ยงภาษีอากรกรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา (2)

  5_434_01 

      ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสมัครใจในการเสียภาษีของภาคธุรกิจเงินสดไปแล้วในบทความธุรกิจเงินสดกับการหลบเลี่ยงภาษีอากร : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนที่ 1 สำหรับบทความใน ตอนที่ 2 ผู้เขียนจะขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับ การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเงินสด ในประเด็นของจำนวนการหลีกเลี่ยงภาษีและประเภทของภาษีที่มีการหลีกเลี่ยง และการสร้าง Parallel Cash Economy ซึ่ง ก็คือการสร้างวงจรของธุรกิจเงินสดที่มีความสอดคล้องกันทั้งในด้านรายได้ รายจ่ายและ เงินทุน ดังนี้

        1.การศึกษาบทสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจเงินสด

      แม้จะมีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเกี่ยวกับความสมัครใจในการเสียภาษีแต่สำหรับเรื่องของการหลีกเลี่ยงภาษีในภาคธุรกิจเงินสดแล้วเรายังมีความรู้น้อยมาก โดยพบว่าในภาครวมเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่มีรายรับที่เป็นเงินสดจำนวนมากไม่สามารถชำระภาษีประมาณครึ่งหนึ่งของภาษีที่ต้องชำระ ดังนั้นการศึกษานี้จะนำเสนอ วิธีการการสัมภาษณ์และสรุปผลการศึกษาจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ว่าธุรกิจเงินสดมีการหลีกเลี่ยงภาษีประมาณเท่าไร และภาษีที่หลีกเลี่ยงส่วนมากเป็นภาษีประเภทใด ตลอดจนวิธีการที่นำมาใช้ในการหลีกเลี่ยงภาษีในธุรกิจเงินสด และเหตุผลที่ธุรกิจเงินสดยกขึ้นมาอธิบายว่าเหตุใด จึงมีการรายงานรายรับที่ต่ำกว่าความเป็นจริง

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรประจำเดือนเมษายน 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.