หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากร ประจำปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)

  536233636364835883619363436323627366036193634361836523604365736163634362536373626361936193614363435853619_361136193632359236353611363735913610361136193632361736343603_2554_1782

  สําหรับการวิเคราะห์ผลจัดเก็บภาษีสรรพากรในฉบับนี้ ผู้เขียนจะได้นำเสนอตามประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปีงบประมาณ 2554

  2. รายได้รัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2554

  3. ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีนี้เปรียบเทียบปีก่อน (2554/2553)

  4. ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพากร ปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามหน่วยงานจัดเก็บ

  5. ผลการจัดเก็บรายได้สรรพากรจำแนกกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

  1.แนวโน้มเศรษฐกิจทั้งปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

  สรุปแนวโน้มข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับปีงบประมาณ 2554 โดยอาศัยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปีงบประมาณ 2554 ขยายตัวร้อยละ 3.8, 3.2 และ 2.6 ตามลำดับ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยปรับเข้าสู่การขยายตัว ในระดับปกติจากปีก่อนหน้าที่มีการขยายตัว ในระดับสูง ซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจได้รับ แรงขับเคลื่อนทั้งภาคอุปสงค์ภายในประเทศ และภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการบริโภค ภาคเอกชนที่ขยายตัวตามภาวะการจ้างงาน การลงทุนภาคเอกชนมีการขยายกำลังการผลิตให้สามารถรองรับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในแถบเอเชีย แม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่นช่วงไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2554 บ้างก็ตาม

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤศจิกายน 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.