หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ภาษีเงินได้ : ใช้สิทธิเลือกภาษีอย่างไร ได้ประโยชน์สูงสุด (2)

  2kkampanatdec11_1708

       ในบทความตอนที่แล้วได้กล่าวถึงการเลือกเสียภาษีเงินได้ให้ประโยชน์สูงสุด ในกรณีเงินได้ของภริยา เงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน และเงินได้ประเภท ดอกเบี้ยกันไปแล้ว (ท่านสามารถหาอ่านได้ในเรื่องจากปก สรรพากรสาส์น ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2554) สำหรับเนื้อหาที่จะนำเสนอในตอนนี้ แบ่งออกเป็น 3 เรื่องด้วยกันได้แก่ เรื่องที่ 1 เงินปันผลที่กำหนดการเสียภาษี ไว้เฉพาะ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 48(3) วรรคสอง เรื่องที่ 2 เงินได้จากการขายอสังหา-ริมทรัพย์ที่ไม่ได้มุ่งการค้าหรือหากำไร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 48(4) ซึ่งแยกเป็น สองวรรคได้แก่ เป็นทางมรดก กับกรณีในทางอื่นๆ นอกจากทางมรดก และ เรื่องที่ 3 เงินได้ กรณีพนักงานที่เป็นคนต่างด้าวของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters : (ROH))

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนธันวาคม 2554)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.