หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  วิเคราะห์รายได้ 2 ไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556)

  may2_1_457 

      บทวิเคราะห์ฉบับนี้ขอสรุปควบเป็น ผลการวิเคราะห์ในช่วง 2 ไตรมาสแรกประจำปี งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) ซึ่งต้องควรติดตามแนวโน้มผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการลงทุน เช่น การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556 นอกจากนี้การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทเริ่มส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าในช่วงไตรมาส 2/2556 ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ติดตามผลการวิเคราะห์การจัดเก็บรายได้รัฐบาลว่าสูง/ต่ำจากประมาณการฯ มากน้อยเพียงใด

       ในปีงบประมาณ 2556 ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย กำหนดไว้ 2,400,000 ล้านบาท โดยมีสมมติฐานว่าเศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 4.0-5.0 และอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งกรมที่จัดเก็บภาษีทั้ง 3 กรม ได้แก่ กรม-สรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จะต้องจัดเก็บรายได้รวม 2,301,900 ล้านบาท (ยอดรายได้สุทธิ 2,100,000 ล้านบาท) สรุปเป็น รายกรมจัดเก็บ ได้ดังนี้

  may2_2_195

       สำหรับบทวิเคราะห์ที่จะนำเสนอนี้เป็น ผลการจัดเก็บในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี งบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556) ซึ่งจะสรุปเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

       1. วิเคราะห์รายได้รัฐบาลโดยเปรียบเทียบกับประมาณการตามเอกสารงบประมาณ

       2. วิเคราะห์รายได้ภาษีสรรพากร โดยเปรียบเทียบกับประมาณการตามเอกสาร งบประมาณ

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤษภาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.