หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี

  may4_444

  ข้อเท็จจริง

  วันที่ 2 เมษายน 2536 โจทก์ทั้งสามจด-ทะเบียนจัดตั้งบริษัท วราสุภา จำกัด เพื่อประกอบกิจการอพาร์ตเมนต์ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2536 บิดาโจทก์ทั้งสามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 11277 เลขที่ดิน 259 หน้าสำรวจ 2222 ตำบลสามเสนใน (สามเสนในฝั่งเหนือ) เขตดุสิต (บางซื่อ) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินพิพาท ให้แก่โจทก์ทั้งสาม วันที่ 25 พฤศจิกายน 2536 บริษัทดังกล่าวทำสัญญากู้เงินจากบริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000,000 บาท โดยโจทก์ทั้งสามเป็นผู้ค้ำประกันและร่วมรับผิดตามสัญญากู้เงินดังกล่าวในฐานะลูกหนี้ร่วม นอกจากนี้โจทก์ทั้งสามยังจดทะเบียนจำนอง ที่ดินพิพาทเป็นประกันหนี้ตามสัญญากู้เงิน ดังกล่าวในวงเงินจำนอง 100,000,000 บาท วันที่ 4 มีนาคม 2541 โจทก์ทั้งสามทำข้อตกลงให้บริษัท วราสุภา จำกัด ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาท จำนวน 298.5 ส่วน ในจำนวน 597 ส่วน ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม 2541 โจทก์ทั้งสามทำนิติกรรมขายที่ดินส่วนที่เหลือจำนวน 298.5 ส่วน ซึ่งมีภาระจำนองประกันหนี้กู้เงินในวงเงินจำนวน 100,000,000 บาท ให้แก่บริษัท วราสุภา จำกัด โจทก์ทั้งสามมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ วันที่ 22 เมษายน 2547 จำเลยมีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินเพิ่ม และภาษีส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นจำนวน 10,550,000 บาท เนื่องจากโจทก์ทั้งสามมีรายรับจากการขายที่ดินพิพาทและมิได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไว้ โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์การประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์ทั้งสาม ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องเป็นคดีนี้

  โจทก์ทั้งสามฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

  จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

  ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

  โจทก์ทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤษภาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.