หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  กันยายน - 2561 
  อา
  พฤ
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คุณธรรมกับการวางแผนภาษี ตอน : การหนีภาษีและการหลบหลีกภาษีที่ยอมรับไม่ได้ - การกระทำที่ทำลายหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี

  may5_438 

      1.ความนำ: แนวคิดหลักการวางแผนภาษีอย่างมี คุณธรรม

        ประกายความคิดในการเขียนบทความ เรื่องนี้ของผู้เขียนเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ขอความเห็น จากผู้เขียนในเรื่องการวางแผนภาษีหลังจากที่บุคคลท่านนั้นได้รับคำแนะนำจากบุคคลอื่น มาแล้วก่อนหน้านี้ ผู้เขียนเห็นว่าไม่ใช่เรื่อง ผิดปกติที่นักธุรกิจจะขอคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนภาษีจากผู้มีวิชาชีพทางด้านภาษี มากกว่าหนึ่งราย หากคำแนะนำจากผู้มีวิชาชีพมากกว่าหนึ่งรายนั้นจะช่วยทำให้เขาสบายใจ มากขึ้นและทำให้เขาไม่ต้องกังวลว่าหลังจาก การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการวางแผนภาษีแล้วเขาจะถูกผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษีเก็บภาษีจากเขาย้อนหลัง

       หลักในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนภาษีของผู้เขียน เริ่มต้นจากการพิจารณาว่ารัฐได้มีการออกกฎหมาย (กฎหมายแม่บทและ/หรือกฎหมายลำดับรอง) กำหนดให้ธุรกรรมที่กำลังจะทำหรือวางแผนว่าจะทำนั้นได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น ได้รับการยกเว้นหรือ ลดภาระภาษีหรือไม่
  2 หลักการนี้ ผู้เขียนได้มาจากคำนิยามเกี่ยวกับการวางแผนภาษีที่ Simon James และ Christopher Nobes ให้ไว้ดังนี้

      "การวางแผนภาษี คือ การจัดการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากผลของกฎเกณฑ์ทางด้านภาษีที่ถูกกำหนดไว้อย่างตั้งใจและเห็นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อจะทำให้ผลตอบแทนภายหลังการเสียภาษีมีมากที่สุด"3 (Simon James and Christopher Nobes : 2000, 16)

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนพฤษภาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.