หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  VAT ยื่นไม่ครบ จบที่เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

  ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  หากการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม มีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมก็ต้องชำระภาษีพร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้ ประมวลรัษฎากรกำหนดหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มและแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำเข้าสินค้าด้วย ถ้าไม่ยื่นแบบฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากจะทำให้เสียสิทธิที่จะได้รับแล้ว1
  ยังถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญาอีกส่วนหนึ่งด้วย ผู้เขียนได้เรียงลำดับเนื้อหาของเรื่องการยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 83 ถึงมาตรา 83/10 เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปต่อยอดขยายฐานความรู้ในส่วนนี้ออกไปได้ โดยมีกรอบการนำเสนอดังนี้

  1. ประเภทและรูปแบบของการยื่นแบบและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

  1.1 การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน

  1.2 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเพิ่มเติมและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการ
  จดทะเบียนที่ยื่นไว้ไม่ถูกต้อง

  1.3 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีของ ผู้มีหน้าที่นำส่งภาษี

  1.4 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้นำเข้า

  1.5 การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากร

  2. แบบแสดงรายการที่ใช้

  3. กำหนดเวลาในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

  4. สถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

  5. วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

  6. บทกำหนดโทษ

  7. ประเด็นปัญหาและแนววินิจฉัยที่ น่าสนใจ

  พิจารณารายละเอียดในแต่ละหัวข้อตามลำดับได้ดังนี้

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกรกฎาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.