หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี

  4_1823 

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5706/2555 (บริษัทซุปเปอร์ ควอลิตี้ จำกัด โจทก์   กรมสรรพากร จำเลย)

  โจทก์ทำสัญญารับจ้างเหมาปรับปรุงกระบวนการกลั่นของโรงงานกลั่นน้ำมันฝางกับกระทรวงกลาโหมผู้ว่าจ้าง มีมูลค่างานเป็นเงิน 49,969,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 3,269,000 บาท กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตามผลของงาน โดยจะหักเงินประกันผลงานไว้ร้อยละ 10 ของแต่ละงวด  และผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินประกันผลงานให้แก่โจทก์เมื่องานแล้วเสร็จตามสัญญา โจทก์ทำงานที่รับจ้างอันถือเป็นการให้บริการตามสัญญาและโจทก์ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ว่าจ้างแล้ว  สำหรับเดือนภาษีมิถุนายน 2548 ผู้ว่าจ้างเรียกเก็บเงินค่าปรับจากโจทก์อันเนื่องมาจากโจทก์ส่งมอบงานล่าช้าด้วยการหักค่าปรับจำนวน 5,136,813.20 บาท ออกจากเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายที่จะต้องชำระแก่โจทก์จำนวน 9,993,800 บาท แล้วคงจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายให้แก่โจทก์จำนวน 4,856,986.80 บาท โจทก์ออกใบกำกับภาษีและนำยอดเงินเพียงเท่าที่ได้รับมาไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) สำหรับเดือนภาษีนี้ โดยมิได้นำเงินค่าจ้างจำนวน 5,136,813.20 บาท ไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงทำการประเมินและแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบ 

  โจทก์อุทธรณ์การประเมิน 

  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าการประเมินชอบแล้ว แต่ให้ลดเบี้ยปรับลง คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 รวมเรียกเก็บทั้งสิ้นเป็นเงิน 539,365.33 บาท 

  โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ รวมทั้งขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับแก่โจทก์

  จำเลยให้การว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมาย และที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดเบี้ยปรับลง  คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายเป็นธรรมและเป็นคุณแก่โจทก์แล้ว กรณีไม่มีเหตุงดหรือลดเบี้ยปรับอีก ขอให้ยกฟ้อง

  ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว  พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

  โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนธันวาคม 2556)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.