หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี

  7_445

  สวัสดีครับ!! ท่องโลกภาษีครั้งนี้จะขอพาผู้อ่านมาทำความรู้จักกับภูมิภาคเอเชียกลางกันนะครับ ภูมิภาคเอเชียกลางนั้นคือกลุ่มประเทศที่แตกออกมาจากภาพโซเวียตเก่า โดย ประกอบไปด้วย 5 ประเทศได้แก่ คาซัคสถาน, คีร์กีซสถาน, ทาจีกิซสถาน, เติร์กเมนิซสถาน และ อุซเบกิซสถาน โดยคำว่า "สถาน" (-stan) ที่ลงท้ายในชื่อของแต่ละประเทศนั้น มาจาก รากศัพท์ภาษาเปอร์เซีย (Persian) ที่แปลว่า "ดินแดนแห่ง" (land of) นั่นเอง

  โดยที่ประเทศเหล่านี้มีองค์ประกอบร่วมกัน อยู่ 5 ข้อ1 คือ (1) เป็นสมาชิกของสหภาพ โซเวียตมามากกว่าครึ่งศตวรรษ (2) ภาครัฐมี ข้อกำหนดที่เข้มงวด ไม่โปร่งใส และถูกจัดอันดับจาก Transparency International ที่ไม่ค่อย ดีนัก, โดยใน 178 ประเทศที่ถูกจัดอันดับ ประเทศคาซัคสถานอยู่ที่อันดับ 105, ทาจีกีซสถาน 154, คีร์กีซสถาน 164 เติร์กเมนิซสถาน และอุซเบกิซสถานอยู่ในอันดับที่ 1722 (3) มีระบบเศรษฐกิจนอกระบบที่ใหญ่ คิดเป็นประมาณ 34-45% ของจีดีพี ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศ OECD (4) มีภาคการเกษตรที่มีขนาดใหญ่และยากต่อการจัดเก็บภาษี (5) มีภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปที่หนึ่งหรือสองผลิตภัณฑ์เท่านั้น เพราะว่าการที่เคยถูกปกครองโดยสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีนโยบายให้แต่ละประเทศผลิตสินค้าเพียงหนึ่งหรือสองชนิดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความชำนาญ (specialize) แล้วจึงนำสินค้าที่ผลิตจากประเทศเหล่านั้นมารวมแล้วกระจายออกไปสู่สถานที่ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน3, 4

  นับตั้งแต่การประกาศเอกราชของประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ในช่วงแรกนั้น แม้ว่าจะเป็นแหล่งตลาดใหม่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ประเทศเหล่านี้ได้ประสบภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาเนื่องจากความเคยชินกับระบอบคอมมิวนิสต์ที่มีความสามารถเฉพาะทางแค่หนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้น เพราะหลายๆ ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางได้ขอรับความ ช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียกลางจึงมีข้อปฏิบัติหรือหลักการต่างๆ เรียกว่าคล้ายคลึงกับกลุ่มประเทศ OECD มากทีเดียว

  ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง เลือกที่จะโฟกัสไปที่การปฏิรูปนโยบายภาษีมากกว่าการปฏิรูปการบริหารภาษี โดยการปฏิรูปนโยบายภาษีมักจะทำออกสื่อให้เผยแพร่อย่างทั่วถึง ทำให้มีความต้องการจากภาคประชาชนที่เป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ในขณะที่การปฏิรูปการบริหารภาษี เช่น การกำหนดเป้าหมายภาษี การเก็บเงินและการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ จะถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญของรัฐ ตามที่ได้รับการแนะนำจากองค์กรนานา-ชาติ แต่ด้วยระบบราชการที่มีขั้นตอนมากทำให้การปฏิรูปไม่สามารถทำได้รวดเร็วตามที่ตั้งเป้าไว้

   

  การกำหนดประเภทของภาษีและการลดอัตราภาษีนับว่าเป็นกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยอัตราภาษีนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) จนกระทั่งสามารถทำให้คนยอมหันมาเสียภาษีตามระบบอย่างถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยดึงให้เศรษฐกิจนอกระบบมีแรงจูงใจที่จะเข้ามาอยู่ในระบบเสียภาษีอย่างถูกต้องด้วย โดยอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษี- เงินได้บุคคลธรรมดาในภูมิภาคเอเชียกลางนั้นมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันใช้อัตราเท่ากันทั้งภูมิภาค5

  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกรกฎาคม 2557) 

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.