หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  Welcome to AEC : เล่าเรื่องภาษีเพื่อการลงทุนในลาว

  “ความสงบสุข  ความเป็นอิสระ ประชาธิปไตย ความเป็นหนึ่งเดียว ความรุ่งเรือง”

   
  ซำบายดี...มื่อนี้ เฮ่ามาเยี่ยมยาม สปป.ลาว เด้อเจ้า” ประเทศลาว หรือชื่อทางการคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หรือ Lao People's Democratic Republic (LPDR)     เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยมากที่สุด ทั้งด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อ และยังรวมถึง      ความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยทั้งทางบก และทางน้ำเป็นแนวยาวถึง            1,810 กิโลเมตร แม้แม่น้ำโขงจะแบ่งแยกพรมแดน แต่ไม่เคยแบ่งแยกความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศผ่านประจักษ์พยานคือสะพานมิตรภาพไทย-ลาวซึ่งทอดข้ามผ่านแม่น้ำโขงถึง 3 จุดคือ จังหวัดหนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน์ จังหวัดมุกดาหาร-แขวงสะหวันนะเขต และจังหวัดนครพนม-แขวงคำม่วน
  ประเทศลาวมีเมืองหลวงคือ นครหลวงเวียงจันทร์ (Vientiane) และมีพื้นที่ทั้งประเทศประมาณ 236,880 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 46 ของประเทศไทย) ประชากรประมาณ 6.9 ล้านคน (ร้อยละ 10 ของประเทศไทย สำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2557) ปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แต่ใช้คำว่า “ระบอบประชาธิปไตยประชาชน” โดยพรรคการเมืองเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล และมีประธานประเทศเป็นประมุข ซึ่งปัจจุบันคือ พลโท จูมมะลี ไซยะสอน ส่วนนายกรัฐมนตรีคือ    นายทองสิง ทำมะวง
  แม้จะพบกับความท้าทายจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่สามารถออกทะเลได้ (Landlocked country) สภาพเศรษฐกิจภายในที่มีขีดจำกัด ตลอดจนการขาดความชัดเจนของกฎเกณฑ์ภายในเกี่ยวกับการค้าที่อาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุน แต่ประเทศลาวในปัจจุบันก็ได้เร่งผลักดันตนเองให้เป็นชาติที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งนอกจากจะอาศัยทรัพยากรธรรมชาติและความได้เปรียบด้านพลังงานทางเลือกแล้ว ยังปรับกลยุทธ์การหารายได้จากธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาในระยะเร่งด่วน    5 แผนงาน  คือ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะประเด็นความสะอาด สุขอนามัยพืช เพื่อลดข้ออ้างทางเทคนิคไม่ให้นำสินค้าจากประเทศลาว     เข้าประเทศ) การเพิ่มการแข่งขันด้านการส่งออก การสร้างศักยภาพทางนโยบายการค้าและข้อตกลงทาง   การค้า และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
  ประเทศลาวมีจุดแข็งคือ ภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกับ    ประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าไม้และแร่ธาตุที่สำคัญได้แก่ ทองคำ ทองแดง และบ็อกไซต์ (ใช้ผลิตอลูมิเนียม) แหล่งพลังงานสำคัญคือเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งส่งมาขายประเทศ       เพื่อนบ้านอย่างไทยประเทศลาวจึงมีอุตสาหกรรมหลักคือการทำเหมืองแร่และพลังงานไฟฟ้า เศรษฐกิจ      ถูกขับเคลื่อนโดยอาศัยรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ นักลงทุนใน สปป.ลาวส่วนใหญ่มาจากจีน เวียดนาม และไทย ตามลำดับ เจาะกลุ่มธุรกิจเหมืองแร่ การผลิตไฟฟ้า     พลังงานน้ำ โดยเฉพาะนอกจากนี้พบว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สปา) การสื่อสาร และอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นภาคธุรกิจที่น่าจับตามอง รวมถึงการลงทุนภาคการเกษตรแบบ Contract Farming หรือเกษตรกรพันธะสัญญา เช่น การปลูกต้นยูคาลิปตัสสำหรับป้อนอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ การปลูกข้าวโพดสำหรับป้อนโรงงานผลิตอาหารคนและสัตว์ ตลอดจนผลผลิตจากการเกษตรทั่วไป เช่น กาแฟ ข้าว ซึ่งต่างช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารของประชากรลาวให้ดีขึ้น  (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558)
   
   
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.