หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  บริษัทโทรคมนาคมอินเดียแสวงหาความชัดเจนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
            สภาหอการค้าแห่งอินเดียได้เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียจัดทำคู่มือการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานสำหรับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของการให้บริการในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
            จากเอกสารของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร (ASSOCHAM และ KPMG) ได้กล่าวถึงหลักการทั่วไปสำหรับที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมคาดหวังให้มีรัฐบาลออกคู่มือเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้อง แม้ว่าปัจจุบันผู้ให้บริการโทรคมนาคมอาจเจอปัญหาอุปสรรคหลสายด้าน ซึ่งในขั้นต้น รัฐบาลกลางและรัฐบาลในแต่ละรัฐมีอำนาจในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการให้บริการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ดี การนำเสนอกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางในภาพรวมทั้งหมด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและง่ายสำหรับการประกอบธุรกิจและยังเป่็นการนำมาตรการภาษีมาปรับใช้ได้ง่ายสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคม ตัวอย่างเช่น การให้บริการเสียงเรียกเข้าทางโทรศัพท์ โดยในบางรัฐอาจจัดเก็บภาษีทั้งสองประเภท ซึ่งถือว่าเป็นการจัดเก็บภาษีจากการให้บริการและการบันเทิงด้วย
            ดังนั้น เพื่อความชัดเจนสำหรับแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ASSOCHAM จึงมีการเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดทำคู่มือภาษีในด้านต่างๆ เช่น ภาษีจากมูลค่าเพิ่มของการให้บริการ      การจัดการความรู้ด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน และธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในอนาคตรัฐบาลอาจมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาจัดทำคู่มืออื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ธุรกรรม B2B หรือB2C เป็นต้น
   
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์คัดค้านแนวคิดจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (Ms.Paula Bennett) ได้กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการจัดเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวหรือจากการใช้บริการที่พักโรงแรม
            ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ TVNZ ได้สัมภาษณ์รัฐมนตรีฯ สำหรับแนวคิดการออกมาตรการเพื่อเพิ่มการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมถึงรายการค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการโครงสร้างขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐมนตรีฯ ได้ชี้แจงว่า โดยส่วนตัวแล้ว เขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์พบว่า ค่อนข้างแพงอยู่แล้ว ซึ่งแนวคิดเพื่อเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยวนั้น เป็นการนำเสนอเฉพาะส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี นิวซีแลนด์ควรพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุการณ์ในลักษณะ "การขูดรีด" นักท่องเที่ยว เนื่องจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวภายในประเทศถือว่าเป็นการจ่ายภาษีจากการซื้อสินค้าและการใช้บริการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
            ทั้งนี้ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา (พฤศจิกายน 2559) นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ (Mr. John Key) ได้กล่าวว่า รัฐบาลกำลังหาวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มเงินในกองทุน โดยมีแนวทางจากการจัดเก็บภาษีการท่องเที่ยว ต่อมาจึงมีบุคคลบางกลุ่มได้นำเสนอแนวคิดดังกล่าว โดยการนำตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์เป็นฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบเพื่อคำนวณจำนวณภาษี ซึ่งหากมีการออกมาตรการเพื่อเพิ่มการจัดเก็บภาษีดังกล่าว รัฐบาลจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในการจัดสรรเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานของประเทศได้ พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีฯ ยังได้ยกตัวอย่างในต่างประเทศซึ่งมีมาตรการเพื่อเพิ่มการจัดเก็บภาษีในลักษณะที่แตกต่างกันไป เช่น การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้สนามบินขาเข้าหรือขาออก การเพิ่มอัตราภาษีจากราคาสินค้าหรือการใช้บริการโรงแรมที่พักและ/หรือการใช้บริการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ
            เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2559) พรรคการเมือง New Zealand's Green Party ได้นำเสนอการจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยวเพื่อนำเงินเข้ากองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งพรรคการเมืองดังกล่าวได้นำเสนอมาตรการ “Taonga Levy” โดยการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านพรมแดนขาเข้าในอัตราตั้งแต่ 10 - 18 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านพรมแดนระหว่างประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ดี มีการคาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนิวซีแลนด์อาจสูงถึง 4.5 ล้านคน ภายใน 6 ปี

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.