หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บัญชี TFRS for SMEs ตอน การรวมธุรกิจ
  การรวมธุรกิจ
              ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
            IFRS for SMEs กล่าวถึงการรวมธุรกิจไว้ในบทที่ 19 เรื่องการรวมธุรกิจและค่าความนิยม โดยกล่าวถึงวิธีการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจ และการบัญชีสำหรับค่าความนิยมที่เกิดขึ้นในวันรวมธุรกิจและภายหลังการรวมธุรกิจ
  ความนำ  
                องค์กรธุรกิจทุกแห่งย่อมหวังให้องค์กรมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายธุรกิจให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านการเงิน การขยายกลุ่มลูกค้า การสร้างความน่าเชื่อถือต่อเจ้าหนี้ เป็นต้น
                การขยายธุรกิจสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นจากการขยายจากภายในองค์กรเอง เช่น การเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ การขยายสาขาไปในภูมิภาคต่างๆ การเพิ่มกำลังการผลิตให้มีมากขึ้น เป็นต้น นอกจากการขยายกิจการภายในแล้ว องค์กรธุรกิจอาจเลือกการขยายกิจการจากภายนอก ซึ่งรูปแบบของการรวมกิจการจากภายนอกที่ได้รับความนิยม คือ การรวมธุรกิจ (Business Combination) โดยการนำกิจการตั้งแต่สองกิจการขึ้นไปมารวมกันเพื่อร่วมกันดำเนินงาน

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.