หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  กลุ่มผู้ค้ารายย่อยเรียกร้องให้รัฐบาลไอร์แลนด์ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
            กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ค้ารายย่อยได้เรียกร้องให้รัฐบาลไอร์แลนด์พิจารณาปรับลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 3 เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงสุดและสนับสนุนอุตสาหกรรมผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นผลกระทบ มาจาก Brexit
            กลุ่มผู้ค้ารายย่อย กล่าวว่า ไอร์แลนด์เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดในโลกซึ่งรัฐบาลได้ปรับเพิ่มอัตราภาษีจากร้อยละ 21 เป็นอัตราร้อยละ 23 หลังจากไอร์แลนด์พ้นปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อมิให้มีกระทบต่อกลุ่มการค้ารายย่อย แม้ว่าจะมีการนำเสนอเพิ่มเกณฑ์ฐานภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มก็ตาม ซึ่งกลุ่มผู้ค้ารายย่อยได้นำเสนอให้มีการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่อัตราร้อยละ 20 และยังคงรักษาระดับอัตราภาษีพิเศษที่จัดเก็บจากภาคการบริการท่องเที่ยว
            โฆษกรัฐบาล (Ms. Lorraine Higgins) กล่าวว่า สิ่งที่ไอร์แลนด์ประสบอยู่ในขณะนี้คือความไม่แน่นอนของสถานการณ์ Brexit ซึ่งสหราชอาณาจักรยังอยู่ระหว่างการเจรจากับสหภาพยุโรป (EU) จึงอาจทำให้ไอร์แลนด์มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี Ms. Higgins กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลรายงานทางการค้าของผู้ประกอบการค้ารายย่อยทราบว่า มูลค่าทางการค้ารายย่อยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในช่วงสามไตรมาสแรก ในขณะที่มูลค่าทางการค้าผ่านระบบออนไลน์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นชัดเจนอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อเสนอของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยที่ได้นำเสนอเพื่อให้รัฐบาลพิจารณา ได้แก่
            - ขอให้รัฐบาลยกเลิกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ที่จัดเก็บจากผู้ที่เป็นนายจ้างตนเอง
            - พิจารณาให้มีการจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 4.2 จากนายจ้างที่จ่ายเงินในส่วนที่เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานให้แก่ลูกจ้างที่มีรายได้ต่ำ
           - พิจารณาลดภาษีสรรพาสามิตที่จัดเก็บจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระงับการเพิ่มอัตราภาษีจากผลิตภัณฑ์ยาเส้น และ
             - เพิ่มจำนวนเงินได้สำหรับค่าลดหย่อนภายใต้การปรับปรุงมาตรการภาษี

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.