หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎหมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนสิงหาคม 2560
   
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ./4963 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
             กรณีบริษัทฯ ได้สั่งซื้อเครื่องจักรฯ จากต่างประเทศและนำเครื่องจักรฯ จากต่างประเทศเข้าไปในเขตปลอดอากรตามมาตรา 77/1 (21) แห่งประมวลรัษฎากร หากเครื่องจักรฯ เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น บริษัทฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (2) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ กค 0702/4231 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
             การขายชุดหนังสือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียน เข้าลักษณะเป็นการขายหนังสือหรือตำราเรียนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับการขายอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียการเรียนการสอน แม้จะเป็นอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียที่มีเนื้อหาเดียวกับหนังสือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียน แต่อุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียดังกล่าวสามารถใช้บันทึกเสียง และเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรองรับไฟล์ MP3 และ MP4 ดังนั้น อุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียจึงสามารถใช้งานอื่นๆ แยกจากหนังสือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องอาเซียนได้ การขายอุปกรณ์สื่อมัลติมีเดียดังกล่าวจึงไม่เข้าลักษณะเป็นการขายหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือตำราเรียนตามมาตรา 81 (1) (ฉ) แต่เข้าลักษณะเป็นการขายสินค้าซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (8) และมาตรา 77/2

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.