หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ซื้อขายเฉพาะอย่าง ควรระวังเรื่องภาษี
  ซื้อขายเฉพาะอย่าง ควรระวังเรื่องภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
   
            เนื่องจากการเสนอสินค้าและบริการต่อผู้บริโภคมีรูปแบบมากมายหลายชนิด โดยผู้ประกอบการได้นำเสนอการขายในรูปแบบต่างๆ ตามเทคนิค วิธีการเฉพาะ เพื่อจูงใจ และนำไปสู่การตกลงทำสัญญาซื้อขายระหว่างกัน โดยสัญญาซื้อขายเป็นสัญญาต่างตอบแทนชนิดหนึ่งซึ่งมีคู่กรณีที่เกี่ยวข้องสองฝ่าย คือฝ่ายผู้ขายและฝ่ายผู้ซื้อ ซึ่งฝ่ายผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย ซึ่งในบทความนี้จะพิจารณาตามหมวด 4 ในกฎหมายลักษณะซื้อขาย การซื้อขายเฉพาะอย่าง[1] คือ การซื้อขายบางลักษณะ (ไม่ใช่ประเภทของสัญญาและไม่ใช่ประเภทของทรัพย์สินที่ซื้อขาย) ตามหมวด 4 ในกฎหมายลักษณะซื้อขาย เป็นการซื้อขายที่มีหลักเกณฑ์พิเศษเพิ่มขึ้นจากการซื้อขายทั่วไป ได้แก่ ขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเผื่อชอบ และขายทอดตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. การขายฝาก
            บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 491 ได้ให้คำจำกัดความของสัญญาขายฝากไว้แยกเป็นการเฉพาะต่างหาก จากคำจำกัดความตามสัญญาซื้อขายทั่วไป โดยบัญญัติว่า “อันว่าขายฝากนั้นคือสัญญาซื้อขาย ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อโดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้”


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พิมพ์ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2542) หน้า 248

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.