หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : ระยะเวลาการมีคำสั่งคืนอากร
   
  ฎีกาภาษี
  “ระยะเวลาการมีคำสั่งคืนอากร”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ผ.ศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
                อ.พิจิต ตราชูธรรม
   
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8189/2559      ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิติบุคคล อ.                                         
   โจทก์
                                                     กรมศุลกากร                                        จำเลย
  คำวินิจฉัยย่อ
             พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 วรรคห้า เพียงแต่บัญญัติให้ผู้เสียอากรไว้เกินจำนวนที่ต้องเสียต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินอากรที่เสียไว้ภายใน 2 ปีนับจากวันที่นำของเข้าหรือส่งของออกแล้วแต่กรณี มิได้บัญญัติว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องคืนเงินอากรเมื่อใด หรือกรณีที่จะไม่คืนเงินอากรให้จะต้องแจ้งให้ผู้ขอคืนทราบภายในเวลาเท่าใด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องคืนหรือแจ้งให้ผู้ขอคืนทราบว่าคืนให้ไม่ได้ในเวลาอันสมควร หากพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้วินิจฉัยคำร้องขอคืนเงินอากรในเวลาอันควร ผู้เสียอากรจึงจะมีความชอบธรรมที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกเงินอากรคืนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาความคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 9
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.