หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ประกันภัย ประกันชีวิต ให้ได้สิทธิทางภาษี
  ประกันภัย ประกันชีวิต ให้ได้สิทธิทางภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             การประกันภัยนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงภัยวิธีการหนึ่งซึ่งจะโอนความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัยไปสู่ผู้รับประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหาย โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย ขณะที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัยตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อผู้รับประกันจะประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินนั้นๆ พร้อมกำหนดรายละเอียดความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกัน ซึ่งผู้รับประกันอาจรับประกันจะแบ่งความเสี่ยงมาส่วนหนึ่ง หรือปฏิเสธหากความเสี่ยงนั้นไม่อาจรับได้ หรือผู้รับประกันอาจรับประกันโดยเพิ่มอัตราเบี้ยพิเศษ เพื่อให้สามารถครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
             การทำประกันเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาต่างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกัน ผู้รับประกันจะต้องคุ้มครอง ชดเชย ผู้เอาประกันตามรายละเอียดในสัญญาเมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้น ส่วนผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในสัญญาเพื่อให้ความคุ้มครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ จุดประสงค์แท้จริงเพื่อแบ่งเบาความเสี่ยงจากบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินนั้นๆ ออกเป็นส่วนโดยร่วมกันชดเชยเมื่อมีความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้น โดยยึดหลักสุจริตเป็นสำคัญ และการทำประกันมิใช่สัญญาเพื่อค้ากำไร


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.