หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ถือเป็นห้างหุ้นส่วนหรือไม่ ?
  ฎีกาภาษี
  “กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ถือเป็นห้างหุ้นส่วนหรือไม่?”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ผ.ศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
                อ.พิจิต ตราชูธรรม
   
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5316/2559      กรมสรรพากร                                                                โจทก์
                                                    บริษัท พ. จำกัด (มหาชน) กับพวก                        จำเลย
  คำวินิจฉัยย่อ
             จำเลยที่ 1 กับบริษัทต่างประเทศสองบริษัทยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้ชื่อประกอบการว่า “กิจการร่วมค้า พ. และบริษัท พ./บริษัท ล.” และเข้าทำสัญญาแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับโครงการบำบัดน้ำเสียกับกรุงเทพมหานคร กิจการร่วมค้าฯ จึงเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แม้หลังจากกิจการร่วมค้าฯ ดำเนินการไปได้ระยะหนึ่ง จำเลยที่ 1 จะโอนสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในกิจการร่วมค้าฯ ให้แก่จำเลยที่ 2 แต่พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่กิจการร่วมค้าฯ ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและทำสัญญากับกรุงเทพมหานครจนกระทั่งเลิกกิจการ มีการใช้ชื่อของจำเลยที่ 1 เป็นชื่อกิจการร่วมค้าฯ มาโดยตลอด แต่จำเลยที่ 1 มิได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการไม่ยินยอมหรือคัดค้าน และการมิได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มก็เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่มีชื่อของจำเลยที่ 1 เป็นชื่อกิจการร่วมค้าฯ จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดต่อโจทก์ซึ่งบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของกิจการร่วมค้าฯ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1054
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.