หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รู้รอบเรื่องบัญชีและภาษี : ทิศทางใหม่ของการบัญชีสัญญาเช่า
  ทิศทางใหม่ของการบัญชีสัญญาเช่า
              ดร. ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  กรรมการมาตรฐานการสอบบัญชี
  อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี  สภาวิชาชีพบัญชี ฯ
                     ท่านผู้ติดตามการสัมมนาทางบัญชีในช่วงปีที่ผ่านมา คงทราบกันดีว่าเรื่องที่จัดสัมมนาอยู่บ่อยๆ คือ เรื่องสัญญาเช่า และรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า บทความฉบับนี้จึงขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ เรื่องสัญญาเช่า ว่ามีประเด็นทางบัญชีแตกต่างจากที่เคยปฏิบัติมาอย่างไร
  มาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่าฉบับใหม่นี้มาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standard: IFRS) ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (Leases) จึงขอเล่าที่มาของมาตรฐานฉบับนี้สักหน่อย
  ในเดือนมิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาเช่า เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุน ผู้ให้สินเชื่อ ผู้จัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินในอุตสาหกรรมต่างๆ (เช่น อุตสาหกรรมค้าปลีก สถาบันการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการบิน รวมทั้งธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม) ตลอดจนผู้สอบบัญชี นักวิเคราะห์ หน่วยงานผู้กำหนดมาตรฐานและหน่วยงานกำกับดูแล

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.