หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี
  OECDให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้มีความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีอากร
            สำนักข่าวต่างประเทศแจ้งว่า OECD ได้เห็นชอบแผนการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศ             กำลังพัฒนาเพื่อให้มีแนวปฏิบัติด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินแบบอัตโนมัติ (Automatic Exchange of Information: AEOI) เป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจาก OECD ได้จัดตั้งกลุ่ม OECD Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Taxation Purposes (Global Forum) และเปิดให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยมุ่งเน้นมาตรฐานสากลด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามบทบัญญัติว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Exchange of Information) แห่งอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
            OECD แจ้งว่า การดำเนินการภายใต้แผนการดังกล่าว OECD จะเชิญประเทศกำลังพัฒนาเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบ Common Reporting Standard (CRS) มาปรับใช้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงิน ซึ่งการจัดส่งข้อมูลทางการเงินดังกล่าว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศแหล่งเงินได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้แก่ประเทศคู่สัญญาที่ผู้เสียภาษีมีถิ่นที่อยู่จำนวน 1 ครั้งต่อปี อย่างไรก็ดี OECD จะพิจารณาให้ คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคโดยความร่วมมือกับประเทศสมาชิก Global Forum และองค์การระหว่างประเทศในการดำเนินการดังกล่าว
            ทั้งนี้ OECD เชื่อว่า หากประเทศกำลังพัฒนาสามารถนำระบบดังกล่าวมาพัฒนาเพื่อปรับใช้กับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินได้ จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของ OECD และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ซึ่ง OECD จะได้พิจารณาช่วยเหลือตามการเรียกร้องของประเทศกำลังพัฒนาต่อไป

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.