หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บทวิเคราะห์เปรียบเทียบ ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า ภาษีเงินได้แบบอัตราเดียว (ตอน2)
  ในบทความตอนที่ 1 (สรรพากรสาส์น ฉบับกรกฎาคม 2550) ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาเบื้องต้นว่าด้วยลักษณะ ข้อดีและข้อเสีย ของภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า และภาษีเงินได้แบบอัตราเดียว โดยคงค้างเรื่องของการจัดเก็บภาษีในระบบ 2 ตารางอัตราภาษี ซึ่งจะได้นำเสนอในบทวิเคราะห์ต่อไปนี้

  4.ระบบสองตารางอัตราภาษีที่ผู้เขียนเสนอ

  ตามที่เราได้เห็นในหัวข้อที่ 22 ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าที่วางพื้นฐานอยู่บนการใช้อัตราภาษีส่วนเพิ่มหลายอัตราในตารางอัตราภาษีเดียวทำให้คนมีรายได้สูงจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าภาษีในสัดส่วนที่สูงกว่าคนมีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าขัดขวางต่อความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด แต่เมื่อตารางอัตราภาษีถูกปฏิรูปให้ประกอบด้วยอัตราภาษีส่วนเพิ่มที่ต่ำและมีจำนวนไม่มาก (low and few marginal tax rates) พร้อมทั้งมีช่วงเงินได้สุทธิที่จะใช้กับอัตราภาษีส่วนเพิ่มที่กว้างและมีจำนวนช่วงไม่มาก (wide and few tax bands) ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าส่งเสริมต่อความ มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด แต่ช่วยให้บรรลุถึงการกระจายรายได้ในแนวตั้งในขอบเขตที่ไม่ใหญ่มาก บนพื้นฐานนี้ ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า (ที่มีเพียงตารางอัตราภาษีเดียว) ไม่สามารถสนับสนุนการกระจายรายได้ในแนวตั้งและความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน

  ตามที่เราได้เห็นในหัวข้อที่ 33 ในทำนองเดียวกับภาษีเงินได้แบบก้าวหน้า (ที่มีเพียงตารางอัตราภาษีเดียว) ภาษีเงินได้แบบอัตราเดียว (a flat income tax) ไม่สามารถสนับสนุนการกระจายรายได้ในแนวตั้งและความมีประสิทธิ-ภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ ผู้เขียนจึงเสนอ ให้ใช้ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าที่ประกอบด้วยสองตารางอัตราภาษี ระบบสองตารางอัตราภาษีนี้ น่าจะช่วยให้ภาษีเงินได้แบบก้าวหน้าสนับสนุน ทั้งการกระจายรายได้ในแนวตั้งและความมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัดพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน

  (ติดตามฉบับเต็มได้ในวารสารสรรพากรสาส์น ฉบับเดือนสิงหาคม 2550)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.