หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ท่องโลกภาษี

  ระมวลรัษฎากรฉบับเข้าใจง่ายในอินเดีย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (Mr. Palaniappan Chidambaram) ได้เสนอประมวลรัษฎากรภาษีเงินได้ฉบับใหม่ต่อรัฐสภาเพื่อแนะนำ ระบบภาษีในอินเดียซึ่งเป็นฉบับที่อธิบายให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายภาษีได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะใช้แทนฉบับเก่าที่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการลดอัตราภาษี รวมทั้งการขยายฐานการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมด้วย

  อย่างไรก็ตาม Mr. Chidambaram กล่าวเพิ่มเติมว่า การกำหนดอัตราภาษีในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับผลการจัดเก็บในปัจจุบันรวมทั้งภาพรวมของการจัดเก็บภาษีทั้งหมด

  ขณะนี้ อินเดียจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคล-ธรรมดาในอัตราก้าวหน้าซึ่งมีอัตราสูงสุดถึง ร้อยละ 30 บวกเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ในปีภาษีมากกว่า 1 ล้านรูปี (24,750 เหรียญสหรัฐ) รวมทั้งเงินเพิ่มสำหรับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานซึ่งเก็บในอัตราร้อยละ 2 ของเงินได้ แต่การจัดเก็บภาษีสูงสุดต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 33.66

  (ติดตามฉบับเต็มได้ในวารสารประจำเดือน สิงหาคม 2550)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.