หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  บุตรชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรจึงได้สิทธิททางภาษี
  บิดามารดาและบุตรกับผลทางภาษี
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             บิดามารดาและบุตรมีสิทธิหน้าที่ต่อกันหลายประการทั้งในแง่ศีลธรรมจรรยาที่ผู้เป็นบิดามารดาจะให้การอุปการะเลี้ยงดูแก่บุตรตามสมควรแล้ว ในทางกฎหมายทั้งสองฝ่ายก็มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันหลายประการแต่ทั้งนี้ต้องเป็นบิดามารดาและบุตรชอบด้วยกฎหมายด้วย โดยการพิจารณาว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายหญิงหรือไม่ อาจพิจารณาได้จากกฎหมายแพ่งซึ่งมีข้อสำคัญอันเกี่ยวโยงต่อภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร ก่อนอื่นผู้เขียนจะขอกล่าวถึงสาระสำคัญเพื่อให้เข้าใจถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับบิดามารดาและบุตรตามกฎหมายแพ่งก่อนแล้วจะกล่าวถึงผลที่เกี่ยวข้องกับภาระภาษีว่ามีอย่างไรบ้าง โดยมีขอบเขตการนำเสนอดังนี้
  1. สาระสำคัญเบื้องต้นตามกฎหมายแพ่ง


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.