หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ความรับผิดในหนี้ของหุ้นส่วนผู้จัดการ
  ความรับผิดในหนี้ของหุ้นส่วนผู้จัดการ
  กัมปนาท บุญรอด*
   
             โดยปกติแล้วบุคคลต่างๆ ที่ประสงค์จะรวมตัวกันเพื่อประกอบกิจการค้าอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมสามารถที่จะตกลงกันเลือกรูปแบบการประกอบกิจการค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตนไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น จำนวนผู้ลงทุน จำนวนเงินทุน ความรู้ความชำนาญในการประกอบกิจการค้า ลักษณะหรือประเภทของกิจการที่ต้องการจะทำการค้าร่วมกัน การบริหารจัดการกิจการ  ภาษีอากร [1] อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่องความน่าเชื่อถือของกิจการต่อบุคคลภายนอกแล้ว อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยประการสำคัญประการหนึ่งที่มักจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณากำหนดรูปแบบการประกอบกิจการค้าอันได้แก่ “ขอบเขตความรับผิด” ของผู้ลงทุนในหนี้อันเกิดจากการประกอบกิจการค้า ขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะประกอบกิจการค้าร่วมกันนั้นย่อมที่จะรับผิดร่วมกันโดยตรงในหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ หรือในทางตรงกันข้ามบุคคลเหล่านั้นต้องการให้กิจการค้าเป็นผู้รับผิดชอบในหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการค้าเป็นหลัก มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสำหรับหนี้ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการค้า ในระหว่างที่ตนเพิ่งเข้ามาและออกจากห้างไปแล้ว และจะเกี่ยวถึงความรับผิดในหนี้ภาษีอากรด้วย โดยจะกล่าวถึงเฉพาะกรณีความรับผิดของหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น รายละเอียดมีดังนี้
  1. หลักทั่วไปของความรับผิดของห้างหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการ


  *นิติกร กองกฎหมาย กรมสรรพากร
  [1] นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด กรกฎาคม 2555 หน้า 27

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.