หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ธันวาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ฎีกาภาษี : การรับรู้รายได้
  ฎีกาภาษี
  “การรับรู้รายได้”
  ศ.ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
  ผ.ศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
                อ.พิจิต ตราชูธรรม
   
  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15793/2557     บริษัท ผ. (ประเทศไทย) จำกัด                         โจทก์
                                                    กรมสรรพากร                                                  จำเลย
   
  คำวินิจฉัยย่อ
             ตามสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าระหว่างโจทก์กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฯ ผู้ซื้อมีหน้าที่จ่ายเงินชดเชยค่าก๊าซที่โจทก์ผู้ขายต้องจ่ายในการทดสอบเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าก่อนมีการขายพลังงานไฟฟ้าให้ผู้ซื้อ เงินชดเชยดังกล่าวจึงต้องถือเป็นรายได้ที่โจทก์มีสิทธิได้รับจากกิจการที่โจทก์กระทำตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรคหนึ่ง เมื่อโจทก์มีสิทธิได้รับเงินชดเชยดังกล่าวในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 โจทก์จึงต้องนำเงินชดเชยดังกล่าวมาเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2542 ตามมาตรา 65 วรรคสอง แม้การไฟฟ้าฯ จะชำระให้โจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2543
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.