หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  สถานประกอบการถาวรตามความหมายใหม่แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน
  สถานประกอบการถาวรตามความหมายใหม่แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน
  พรพรรณ ฉ่ำสุภาพ[1]
  นักตรวจสอบภาษี
             การมีอยู่ของสถานประกอบการถาวรในประเทศแหล่งเงินได้ ถือเป็นการชี้ถึงสิทธิของประเทศแหล่งเงินได้ในการจัดเก็บภาษีที่เกิดขึ้นจากกำไรธุรกิจของนิติบุคคลต่างประเทศตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ดังนั้นการพิจารณาประเด็นเรื่องสถานประกอบการถาวรจึงมีความสำคัญเพราะจะทำให้ประเทศไทยมีสิทธิในการจัดเก็บภาษี (Taxing right) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทย หรือกรณีที่บริษัทแม่ในต่างประเทศมีบริษัทลูกในประเทศไทยที่อาจทำหน้าที่หรือทำกิจการอื่นใดแทนบริษัทแม่ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทแม่มีเงินได้จากประเทศไทย บริษัทแม่นั้นอาจถือว่ามีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย ประเทศไทยจึงอาจมีสิทธิในการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของบริษัทแม่จากการมีสถานประกอบการถาวรได้อีก
             การพิจารณาประเด็นเรื่องสถานประกอบการถาวรจะต้องศึกษาเนื้อหาและข้อกำหนดตามอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและประเทศถิ่นที่อยู่ของบริษัทที่มีข้อสงสัยว่าจะมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เนื่องจากนิยามของสถานประกอบการถาวรจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันในแต่ละอนุสัญญาภาษีซ้อน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกอบกิจการให้ได้มากที่สุด เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีสถานประกอบการถาวรตามอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือไม่ ประกอบกับในช่วง 10 ปีหลังที่ผ่านมามีการเจรจาอนุสัญญาภาษีซ้อนใหม่ เพื่อแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขให้เป็นไปตามสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีการทำกิจกรรมและธุรกรรมข้ามชาติกันมากขึ้น เนื่องจากการประกอบธุรกิจในปัจจุบันอาจไม่ต้องอาศัยสถานธุรกิจประจำก็สามารถก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากได้ เช่น การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทให้คำปรึกษาสามารถสร้างรายได้มากมายจากการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องมีลูกจ้างหรือตัวแทนไปทำงานในสำนักงานในประเทศของลูกค้าเลย


  * นักตรวจสอบภาษี กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.