หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  คำวินิจฉัยกฎมายภาษีสรรพากร : สารพันปัญหาภาษีอากร
  สารพันปัญหาภาษีอากร
  ข้อหารือเดือนพฤษภาคม 2561
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ.3592 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
            กรณีสามีและภริยาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นหน่วยภาษี “คู่สมรสสามีและภริยา” แล้ว หากสามีหรือภริยามีเงินได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการประเภทอื่นแต่ฝ่ายเดียวอีกโดยการประกอบกิจการดังกล่าวมีมูลค่าของฐานภาษีเกิน 1,800,000 บาทต่อปี สามีหรือภริยาต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในนามของสามีหรือภริยาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มูลค่าของฐานภาษีในการประกอบกิจการเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมในนามของสามีหรือภริยา ทั้งนี้ ตามมาตรา 85/1 แห่งประมวลรัษฎากร
   
  หนังสือที่ กค 0702/พ./3541 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
            กรณีบริษัทฯ ขายสินค้าประเภทส่วนประกอบของเครื่องขุดเจาะน้ำมันที่ผลิตขึ้นตามคำสั่งของบริษัท M ซึ่งเป็นผู้ซื้อในประเทศสิงคโปร์ โดยคู่สัญญาตกลงส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตาม FCA Seller Facility,Thailand, Incoterm 2010 ซึ่งกำหนดให้บริษัท M ต้องมาตรวจรับสินค้าที่หน้าโรงงานพร้อมทั้งจัดรถบรรทุกมาขนสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากต้องนำไปประกอบเข้ากับเครื่องขุดเจาะครบชุดสมบูรณ์ของบริษัท A ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และให้บริษัทฯ ดำเนินพิธีการศุลกากรส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศ เมื่อคู่สัญญาตกลงส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตาม FCA Seller Facility,Thailand, Incoterm 2010 โดยมีชื่อบริษัทฯ ผู้ขายเป็นผู้ส่งออกในใบขนสินค้าขาออกที่ออกโดยกรมศุลกากร กรณีเข้าลักษณะเป็นการส่งออกตามมาตรา 77/1 (14) แห่งประมวลรัษฎากร แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องปรากฏว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินพิธีการศุลกากรส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งสินค้าไปต่างประเทศ
   

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.