หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  ความแตกต่างทางด้านภาษีของการขายคืนหน่วยลงทุน RMF
  มีท่านผู้อ่านเป็นจำนวนมากเกิดความสงสัยว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) อย่างไรบ้าง เมื่อได้ทราบข่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงการคลัง ทำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อผ่อนปรนหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี สำหรับการลงทุนใน RMF

  ผู้เขียน ขอเรียนสรุปอย่างสั้นๆ ว่า จริงๆ แล้วการเสนอแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักการในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีของการลงทุนใน RMF แต่อย่างใด เป็นแต่เพียงการขอปรับปรุงถ้อยคำทางกฎหมายให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของการลงทุนใน RMF เท่านั้น

  อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสนี้เขียนสรุปถึงเรื่อง RMF ทั้งหมด โดยเริ่มต้นด้วยการกล่าวย้อนไปถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุน RMFครั้งแรก ตามด้วยมูลเหตุของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเมื่อปี 2547 และปัญหาที่เกิดขึ้น ท้ายสุดจะเป็นรายละเอียดของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการ พร้อมบทสรุป

   (ติดตามเนื้อหาเต็มได้ในวารสารสรรพากรฉบับเดือนตุลาคม 2550)

  หน้า 1   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.