หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มีนาคม - 2561 
  อา
  พฤ
  25
  26
  27
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  15
  16
  17
  18
  22
  24
  25
  26
  27
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  รอบรู้เรื่องภาษี
   
   
   
 • บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน งบการะเงินระหว่างกาล
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
   
 • การค้ามนุษย์กับการกัดกร่อนทางเศรษฐกิจของไทยและอาเซียน โรอีนจา : กลับไม่ได้..ไปไม่ถึง
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2558
   
 • ศึกษาให้ถ้วนถี่บัญชีอัตราอากรแสตมป์
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   
 • การซื้อสินทรัพย์สินเชื่อธุรกิจจาก ปรส.ถือเป็นการประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์หรือไม่
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   
 • บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   
 • ขายที่ดินตามหลักฐานภาษีบำรุงท้องที่ ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์หรือไม่
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   
 • Welcome to AEC : เราเรียนรู้อะไรจาก LEE KUAN YEW
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
   
 • ที่สุดของที่สุด ปัญหาการเสียภาษีจากการรับเงินกินเปล่า
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
   
 • ฎีกาภาษี : ค่าสิทธิ (Royalty) หรือ ค่าบริการ (Service Fee)
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
   
 • ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขายสินค้าทั่วไป
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
   
 • Welcome to AEC มาตรการสนับสนุนการลงทุนของบริษัทข้ามชาติในเอเซียว (ตอนที่ 2)
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
   
 • บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน กรอบแนวคิดของ TFRS for NPAEs
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2558
   
 • เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
   
 • วิเคราะห์รายได้ไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - ธันวาคม 2557)
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
   
 • ฎีกาภาษี : กำไรสะสมที่นำมาแบ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างการชำระบัญชีถือเป็นเงินได้ประเภทใด
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
   
 • บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน การบัญชีเมื่อระดับราคาเปลี่ยนแปลง
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
   
 • มาตรการสนับสนุนการลงทุนของบริษัทข้ามชาติในอาเซียน (ตอนที่ 1)
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2558
   
 • กิจการเฉพาะอย่างที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   
 • ราคาน้ำมันดิบโลกตกต่ำ กรมสรรพากรได้หรือเสียอะไร
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   
 • ฎีกาภาษี : สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรต่อศาล
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   
 • บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน สัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่า
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   
 • Welcome to AEC : เล่าเรื่องภาษีเพื่อการลงทุนในลาว
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
   
 • ขอคืนภาษีเงินได้ที่ถุกหักไว้เกินไปตามกฎหมายใหม่
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558
   
 • บัญชี NPAEs กับภาษี ตอน การบัญชีสัญญาเช่า
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558
   
 • ฎีกาภาษี : บำเหน็จดำรงชีพของพนักงานธนาคารออมสินได้รับยกเว้นภาษีเพียงใด
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558
   
 • Welcome to AEC : เล่าเรื่องภาษีเพื่อการลงทุนในเมียนมาร์
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558
   
 • Hvac sample plans
 • ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2558
   
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้โดยเสน่หา
 • ปีที่ 61 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2557
   
 • ประมาณการรายได้ภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2558 VS. การคืนความสุขให้คนในชาติ
 • ปีที่ 61 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2557
   
 • ฎีกาภาษี : การบังคับคดีภาษีสรรพากร
 • ปีที่ 61 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2557
  หน้า : << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 >>

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.