หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  พฤศจิกายน - 2561 
  อา
  พฤ
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

  การขอหนังสือรับรองของผู้ทำบัญชี (CPD)
   
  ชื่อ - นามสกุล (ใส่คำนำหน้าด้วย) :  
  *
  เลขที่ผู้ทำบัญชี :  
  *
  วันที่สัมมนาี่ :   *
  สถานที่สัมมนา :   *
  หมายเลขติดต่อโทรศัุพท์ :  
  *
  อีเมล์ :  
  *
   
  1. จัดเตรียมสำเนาถ่ายเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ค่าบัตรสัมมนา เขียนชื่อ-สกุล หมายเลขผู้ทำบัญชี (ตัวบรรจง) เพื่อยื่นเป็นหลักฐานในวันสัมมนา
  2. ลงทะเบียนชื่อผู้เข้ารับการอบรมในวันสัมมนาด้วยตนเอง (ไม่ม่ชื่อลงทะเบียนในวันสัมมนาหรือลงทะเบียนแทนจะไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ)
   
    

   


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.