หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  ตุลาคม - 2560 
  อา
  พฤ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่อน
     
  อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรม...
     
  ซื้อกระเช้าปีใหม่
     
  เงินได้ตาม ม.40(2)
     
  กรณีบริษัทรับเงินสนับสนุน...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   

   จัดการรายจ่ายอย่างไร ให้ได้สิทธิเพิ่ม

  เนื้อหาและกำหนดการบรรยาย

  เรียนรู้และจัดการรายจ่ายทางภาษีให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มมากกว่าที่จ่ายไปจริง
  08.30 - 09.00 น.  หลักเกณฑ์การจัดการรายจ่ายที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มมากขึ้น
  09.00 - 10.00 น  รอบรู้หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี
       - รายจ่ายส่วนตัวและรายจ่ายที่ให้โดยเสน่หา
       - รายจ่ายการกุศล การกุศลสาธารณะ และรายจ่ายสาธารณประโยชน์
       - รายจ่ายค่ารับรอง
      
  - รายจ่ายที่เกี่ยวข้อง / ไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ
       - รายจ่ายส่งเสริมการขายและสวัสดิการพนักงาน 

       - เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับตามกฎหมายภาษีอากร   
  10.00 - 10.15 น.           อาหารว่าง (เช้า)
  10.15 - 12.00 น.   รอบรู้หลักเกณฑ์รายจ่ายทางภาษี
        - รายจ่ายฝ่ายทุน
        - วิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 

        - การจำหน่ายหนี้สูญทางภาษีอากร
        - รายจ่ายที่พิสูจน์ผู้รับไม่ได้
        - ผลเสียหายและผลขาดทุนจากการประกอบกิจการ
  12.00 - 13.00 น.           อาหารกลางวัน
  13.00 - 15.00 น.      รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ 2 - 3 เท่า
     - รายจ่ายตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน (2 เท่าในปี 2559 และ 1.5 เท่าในปี 2560)
      - รายจ่ายค่าจ้างพนักงาน (จ้างนักศึกษาฝึกงาน ผู้สูงอายุ ฯลฯ)
      - รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างคนพิการทั้งระบบ (ม. 33 ม. 44 และ ม. 35 )
      - รายจ่ายฝึกอบรมพนักงาน

      - รายจ่ายค่าหนังสือหรือสื่อเพื่อความรู้
      - รายจ่ายอื่นๆ     
   
  15.00 - 15.15 น.       อาหารว่าง (บ่าย) 
   
  15.15 - 16.30 น.      รายจ่ายที่ได้สิทธิประโยชน์ 2 เท่า (เฉพาะกิจการที่มีกำไร)
        
        - พรฎ. 420 บริจาคสนับสนุนการศึกษาตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ
        - พรฎ. 616 บริจาคสนับสนุนการศึกษา (มาตรการชั่วคราว ปี2559 - 2561)
        - พรฎ. 559 บริจาคสนันสนุนการกีฬา

       

   
  16.30 - 17.00 น.      เก็บตกประเด็น แลกเปลี่ยนข้อซักถาม เพื่อสรุปทางปฏิบัติที่ถูกต้องร่วมกัน
    
     

  สมาชิกสรรพากรสาส์นสามารถใช้คูปองส่วนลด 200 หรือ รหัสสมาชิก ลด 10%

  (สามารถหักส่วนลดได้เลย)


  คณะวิทยากรจากกรมสรรพากร
  อ.สมศักดิ์ อนันทวัฒน์
  อ.สาโรช ทองประคำ
  อ.ชุมพร เสนไสย
  อ.มงคล ขนาดนิด
  อ.ภัทรินทร์ ภูษิตโภยไคย
  อ.รังสรรค์ หลวงเมือง
  อ.จเร คงทอง
  อ.วิชริณี คุปตานนท์

   

   สามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกรมสรรพากร 
  ชื่อบัญชี สรรพากรสาส์นเพื่อการสัมมนา เลขที่บัญชี 184-0-08816-8 กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน
  พร้อมชื่อ - ที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและระบุวันที่สัมมนา (ให้ชัดเจน)
  แจ้งหลักฐานมาที่ โทรสาร.02-6173239,02-2729558-9 ต่อ 12-13  E-mail : sanpakornsarn@rd.go.th


  กรุณาโทรยืนยันหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
  มาที่ เบอร์โทร 02-2729558-9

  ราคาบัตร1,500บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้)

  ** รับอาหารมังสวิรัต กรุณาแจ้งล่วงหน้า ที่สรรพากรสาส์นไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนวันงานหรือ แจ้งหน้างานวันที่สัมมนา ก่อนเวลา 10.00น.**

  สามารถขอหนังสือรับรองนับชั่วโมง สำหรับ CPD และ CPA ได้ที่หน้างานในวันสัมมนา


   


   

   
        18 ต.ค. 2560
  โรงแรมอีสติน มักกะสัน ถ.เพชรบุรี ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น8 (อ.สมศักดิ์,อ.จเร)
        19 ต.ค. 2560
  โรงแรมเอล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง ห้องสุพรรณหงส์ ชั้น3 (อ.ชุมพร,อ.ภัทรินทร์)
        2 พ.ย. 2560
  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น3 (อ.ชุมพร,อ.ภัทรินทร์)
        6 พ.ย. 2560
  โรงแรมไมด้า ห้องบอลรูม ชั้น 2 จ.นครปฐม (อ.ชุมพร,อ.มงคล)
        8 พ.ย. 2560
  โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ห้องศรีสุนทร ชั้น 2 จ.ระยอง (อ.จเร,อ.รังสรรค์)
        9 พ.ย. 2560
  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน ห้องคอนเวชั่น C อาคารโอเชียนวิง จ.ชลบุรี (อ.จเร,อ.รังสรรค์)
        13 พ.ย. 2560
  โรงแรมเอส ดี อเวนิว ห้องอัมรินทร์ ชั้น3 (อ.มงคล,อ.วิชริณี)
        16 พ.ย. 2560
  โรงแรมเมเปิล ถ.ศรีนครินทร์ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 (อ.ชุมพร,อ.จเร)
        17 พ.ย. 2560
  โรงแรมเมเปิล ถ.ศรีนครรินทร์ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น4 (อ.สาโรช,อ.สมศักดิ์)
        20 พ.ย. 2560
  โรงแรมเอเชีย BTS ราชเทวี ห้องราชเทวี ชั้น3 (อ.ชุมพร,อ.รังสรรค์)
        21 พ.ย. 2560
  โรงแรมเอเชีย BTS ราชเทวี ห้องราชเทวี ชั้น3 (อ.สาโรช,อ.สมศักดิ์)
        22 พ.ย. 2560
  โรงแรมเอเชีย BTS ราชเทวี ห้องราชเทวี ชั้น3 (อ.มงคล,อ.วิชริณี)
        24 พ.ย. 2560
  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ (อ.สาโรช,อ.จเร)
        27 พ.ย. 2560
  โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน ศุนย์ประชุมฯ จ.ชลบุรี (อ.มงคล,อ.วิชริณี)
        29 พ.ย. 2560
  ศุนย์ประชุมฯอิมแพ็ค ห้องแฟรไฟร์4-6 จ.นนทบุรี (อ.สาโรช,อ.รังสรรค์)
   
   

  คุณ ชุมพร
  เสนไสย

  นิติกรเชี่ยวชาญ

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณ สาโรช
  ทองประคำ

  นิติกรผู้เชี่่ยวชาญสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักงานกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณมงคล
  ขนาดนิด

  นิติกรเชี่ยวชาญ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณสมศักดิ์
  อนันทวัฒน์

  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

  สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กรมสรรพากร

  คุณภัทรินทร์
  ภูษิตโภยไคย

  นิติกรชำนาญการ

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณรังสรรค์
  หลวงเมือง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  คุณจเร
  คงทอง

  นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  นางสาวววิชริณี
  คุปตานนท์

  นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

  สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร


  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.