หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
 • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
 •  
     
  กรอก Email รับข่าวสาร
   
   

  มกราคม - 2562 
  อา
  พฤ
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
     >> รายการสัมมนาทั้งหมด
     >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

  ค่าลดหย่...
     
  อัตราภาษ...
     
  ซื้อกระเ...
     
  เงินได้ต...
     
  กรณีบริษ...
     
   

  สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
     
  เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
     
  การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
     
   
   
   


    พรรณอร
      เวลา
   23 ก.พ. 2555 09:36

  เดิมเป็นพนักงานบริษัทฯ ต่อมาเกษียณอายุ บริษัทฯ จ้างต่อ โดยลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับพนักงาน เพียงแต่มิได้เป็นพนักงาน บริษัทฯ จ่ายเงินค่าจ้างเท่ากันทุกเดือน หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% นำส่งด้วยแบบ ภ.ง.ด.3 สิ้นปี นำไปยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ในช่องเงินได้ตามมาตรา 40(2) รวมกับสามี กรณีเช่นนี้ หากเงินได้ที่จ่ายเกิน 1,800,000 บาท ต่อไป ต้องเสียภาษีมูลค่าหรือไม่

    สุนี
      เวลา
   16 มี.ค. 2555 16:15

  มาตราการบ้านหลังแรกใช้กับการซื้อ อาคารแถว ของโครงการที่ขอเป็นที่พักอาศํย-พาณิชย์ หรือไม่

    benjarat
      เวลา
   21 มี.ค. 2555 17:29

  โดยปรกติ มาตรา40(2) ท้าจ่ายให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้หักภาษีตามอัตราก้าวหน้าค่ะ ไม่ใช่หัก 3% และต้องยื่นแบบ ภงด. 1 ค่ะ

    ชุมพร
      เวลา
   3 เม.ย. 2555 14:27
  เป็นความเห็นเบื้องต้นโดยนิติกรของกรมสรรพากรไม่ผูกพันกับทางราชการแต่อย่างใดหากต้องการกรณีเฉพาะขอให้ทำหนังสือหารือมายังกรมสรรพากรโดยตรง

  ถ้าเงินที่จ่ายเป็นเงินได้จากการรับทำงานให้โดยไม่มีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน ข้อที่ดูได้คือเรื่องอำนาจการบังคับบัญชา การลงชื่อทำงานเวลาการทำงาน วินัย ความเป็นอิสระ ซึ่งถ้าเป้นการรับทำงานงานให้จะดูที่ผลสำเร็จของงานเป็นสาระสำคัญมีความเป็นอิสระในการทำงาน ถ้าเป็นการรับจ้างก็ถือเป็นการให้บริการทีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหากมีรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปีและถ้าความเป็นสามีภริยามีอยู่ตลอดปีภาษีเงินได้ดังกล่าวจะต้องนำไปถือเป็นเงินได้ของสามี
  หน้า : 1    
   
   
   

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

   

  Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
  สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
  Design by: b plus j Co., Ltd.