หน้าแรก     แผนผังเว็บไซต์     ติดต่อเรา           

ลงทะเบียน
 
ชื่อผู้ใช้ (ชื่อหรือชื่อบริษัท)
รหัสผ่าน (เลขที่สมาชิกหนังสือ)
  • ลืมรหัสผ่านสมาชิก
  •  
       
    กรอก Email รับข่าวสาร
     
     

    ธันวาคม - 2561 
    อา
    พฤ
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    1
    2
    3
    4
    5
       >> รายการสัมมนาทั้งหมด
       >> สถานที่อบรม-สัมมนาทั้งหมด

    ค่าลดหย่...
       
    อัตราภาษ...
       
    ซื้อกระเ...
       
    เงินได้ต...
       
    กรณีบริษ...
       
     

    สัมภาษณ์พิเศษท่านจิตรมณี สุวรรณพูล
       
    เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล
       
    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเงินจองหรือเงินดาวน์
       
     
     
     


      jakkrit
        เวลา
     28 ต.ค. 2556 09:16

    - เนื่องจากปัจจุบันภาวะค่าครองชีพมีอัตราสูงขึ้นมาก เช่นค่าอาหาร ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ
    ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะขยับตัวขึ้นต่อเนื่อง
    แต่ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคนของมุนษย์เงินเดือนที่สรรพากรกำหนดให้หักได้ร้อยละ 40 สูงสุดไม่
    เกิน 60,000 บาท เมื่อไรจะมีการปรับเพิ่มครับคือ 60,000.-บาท กำหนดมาเมื่อเกือบ 20 ปี
    ที่แล้วตั้งแต่ข้าวราดแกงจานละไม่ถึง 20 บาท ค่ารถโดยสาร(สีแดง) 3 บาท ปัจจุบันปรับสูงขึ้น
    เกินกว่าเท่าตัว กรมสรรพากรมีนโยบายที่จะเสนอปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีให้แก่
    ประชาชนหรือไม่ครับ เพราะการนำเบี้ยประกัน กองต่างๆ มาลดหยอนได้นั้น คนที่ได้ประโยชน์
    คือพวกที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้และมีรายได้สูงเท่านั้นครับ ส่วนพวกที่มีรายได้ไม่พอใช้จ่าย และ
    ต้องมีภาระต้องเลี้ยงดูบิดา มารดา ลูก เมีย กับค่าใช้จ่ายที่กำหนดให้ 15,000.- 30,000.บาท
    เงินจำนวนนี้ไม่พอเลี้ยงดูครับ อย่างน้อยทำให้เขามีเงินจากส่วนต่างภาษีเมื่อมีการปรับเพิ่มค่าใช้
    จ่ายส่วนบุคคลที่ให้ทันต่อภาวะปัจจุบันน่าจะดีนะครับ

      jeeranunt_phw
        เวลา
     7 พ.ย. 2556 17:00

    เราเห็นด้วยอย่างมาก กับคุณ jakkrit เนื่องจากระดับเงินเดือนแค่นี้ ในความเป็นจริงไม่มีเงินเหลือเพียงพอที่จะไปซื้อ ค่าลดหย่อนที่สรรพากรให้สิทธิ์หรอกค่ะ
    หน้า : 1    
     
     
     

    จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต

     

    Copyright © 2006 สรรพากรสาส์น All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
    สรรพากรสาส์น ชั้น 1 อาคารสวัสดิการ กรมสรรพากร เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน ซอย 7 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
    โทร 02-617-3239, 02-272-9558, 02-272-9559
    Design by: b plus j Co., Ltd.